OTPAD

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine

2024-01-17T16:57:46+00:00

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine ⇒ U Narodnim novinama broj 84/23 objavljenja je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Plan) za razdoblje 2023. - 2028. godine je temeljni planski dokument gospodarenja otpadom za šestogodišnje plansko razdoblje, a njegovo donošenje je propisano člankom 109. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21). Osim primjene načela kružnog gospodarstva u gospodarenju otpadom, Plan je važan u kontekstu korištenja sredstava EU-a za sljedeće višegodišnje financijsko programsko razdoblje, 2021. - 2027. Provedbom ovoga Plana doprinijet će se smanjenju [...]

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine2024-01-17T16:57:46+00:00

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

2024-01-17T16:58:32+00:00

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom ⇒ Na snazi je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 106/22, kojim se između ostalog, propisuju uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, način rada reciklažnog dvorišta i registracije za djelatnosti gospodarenja otpadom. Sadržaj novog Pravilnika Novim Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisuju se: pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda i sadržaj izvješća o nusproizvodima; sadržaj izvješća centra za ponovnu uporabu; sadržaj i obrazac pratećeg lista i obavezni podaci na pratećem listu; sadržaj izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, [...]

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom2024-01-17T16:58:32+00:00

Zakonske promjene kod gospodarenja otpadom

2024-01-17T16:59:16+00:00

Zakonske promjene kod gospodarenja otpadom ⇒ Novi Zakon o gospodarenju otpadom Novi Zakon o gospodarenju otpadom objavljen je u Narodnim novinama broj 84/21, a stupio je na snagu 31. srpnja 2021. godine, osim članka 101. i Dodatka V. točke 2. koji stupaju na snagu 16. rujna 2021., članka 17. stavka 2. koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. i članka 17. stavka 3. koji stupa na snagu 3. srpnja 2024. godine. Novim Zakonom propisuju se mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe [...]

Zakonske promjene kod gospodarenja otpadom2024-01-17T16:59:16+00:00
Go to Top