OTPAD

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

2023-01-20T08:34:36+00:00

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom ⇒ Na snazi je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 106/22, kojim se između ostalog, propisuju uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, način rada reciklažnog dvorišta i registracije za djelatnosti gospodarenja otpadom. Sadržaj novog Pravilnika Novim Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisuju se: pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda i sadržaj izvješća o nusproizvodima; sadržaj izvješća centra za ponovnu uporabu; sadržaj i obrazac pratećeg lista i obavezni podaci na pratećem listu; sadržaj izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, [...]

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom2023-01-20T08:34:36+00:00

Gospodarenje otpadom – nove zakonske odredbe i praksa

2023-04-04T08:38:19+00:00

Gospodarenje otpadom za proizvođače i posjednike otpada – obveze i novosti (na snazi je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom)Zakonom o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21), između ostalog, uređuje se sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, način gospodarenja otpadom, planski dokumenti, nadležnosti i obveze, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Gospodarenje otpadom – nove zakonske odredbe i praksa2023-04-04T08:38:19+00:00

Zakonske promjene kod gospodarenja otpadom

2023-01-20T08:35:38+00:00

Zakonske promjene kod gospodarenja otpadom ⇒ Novi Zakon o gospodarenju otpadom Novi Zakon o gospodarenju otpadom objavljen je u Narodnim novinama broj 84/21, a stupio je na snagu 31. srpnja 2021. godine, osim članka 101. i Dodatka V. točke 2. koji stupaju na snagu 16. rujna 2021., članka 17. stavka 2. koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. i članka 17. stavka 3. koji stupa na snagu 3. srpnja 2024. godine. Novim Zakonom propisuju se mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe [...]

Zakonske promjene kod gospodarenja otpadom2023-01-20T08:35:38+00:00
Go to Top