OTPAD

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine

2023-11-19T14:06:55+00:00

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine ⇒ U Narodnim novinama broj 84/23 objavljenja je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Plan) za razdoblje 2023. - 2028. godine je temeljni planski dokument gospodarenja otpadom za šestogodišnje plansko razdoblje, a njegovo donošenje je propisano člankom 109. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21). Osim primjene načela kružnog gospodarstva u gospodarenju otpadom, Plan je važan u kontekstu korištenja sredstava EU-a za sljedeće višegodišnje financijsko programsko razdoblje, 2021. - 2027. Provedbom ovoga Plana doprinijet će se smanjenju [...]

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine2023-11-19T14:06:55+00:00

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

2023-11-19T14:08:09+00:00

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom ⇒ Na snazi je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 106/22, kojim se između ostalog, propisuju uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, način rada reciklažnog dvorišta i registracije za djelatnosti gospodarenja otpadom. Sadržaj novog Pravilnika Novim Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisuju se: pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda i sadržaj izvješća o nusproizvodima; sadržaj izvješća centra za ponovnu uporabu; sadržaj i obrazac pratećeg lista i obavezni podaci na pratećem listu; sadržaj izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, [...]

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom2023-11-19T14:08:09+00:00

Gospodarenje otpadom – prihvat otpada na odlagališta i provjera sukladnosti

2023-11-19T12:59:35+00:00

Gospodarenje otpadom za osobe koje upravljaju odlagalištima – stručno usavršavanjeZakonom o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21) propisana je obveza o odlaganju otpada. Na odlagalištu otpada dozvoljeno je odlaganje otpada koji je prošao prethodnu obradu otpada prije odlaganja, a u iznimnim slučajevima moguće je odobriti odlaganje otpada koji nije prošao prethodnu obradu prije odlaganja. Osoba koja upravlja odlagalištem dužna je određivati masu otpada odgovarajućim uređajem umjerenim za određivanje mase povezanim sa sustavom identifikacije vozila, a do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dužna je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostaviti podatke o masi otpada odloženog na odlagalište. U Republici Hrvatskoj odlagalištima upravljaju pravne osobe osnovane od strane jedinica lokalne samouprave, odnosno općina i gradova.

Gospodarenje otpadom – prihvat otpada na odlagališta i provjera sukladnosti2023-11-19T12:59:35+00:00

Zakonske promjene kod gospodarenja otpadom

2023-11-19T14:09:15+00:00

Zakonske promjene kod gospodarenja otpadom ⇒ Novi Zakon o gospodarenju otpadom Novi Zakon o gospodarenju otpadom objavljen je u Narodnim novinama broj 84/21, a stupio je na snagu 31. srpnja 2021. godine, osim članka 101. i Dodatka V. točke 2. koji stupaju na snagu 16. rujna 2021., članka 17. stavka 2. koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. i članka 17. stavka 3. koji stupa na snagu 3. srpnja 2024. godine. Novim Zakonom propisuju se mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe [...]

Zakonske promjene kod gospodarenja otpadom2023-11-19T14:09:15+00:00
Go to Top