PLAĆA

Ovrha na neto plaći radnika u 2021. godini

2021-01-18T07:51:49+00:00

Ovrha na neto plaći radnika u 2021. godini ⇒ U „Narodnim novinama“ broj 118/2020 objavljen je podatak o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći i bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. godine. Propisano je kako prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za spomenuto razdoblje iznosi 6.724,00 kune. Ovaj iznos je temelj za obračun ovrhe na plaći u 2021. godini koju još uvijek prema važećem Ovršnom zakonu provode poslodavci. Iznos izuzet od ovrhe  Na obračun ovrhe na plaći za radnike čija je plaća jednaka, ili veća od [...]

Ovrha na neto plaći radnika u 2021. godini2021-01-18T07:51:49+00:00

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. i potpore za radna mjesta

2021-01-07T06:33:38+00:00

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. i potpore za radna mjesta ⇒ Najveće izmjene kod mjera aktivne politike zapošljavanja odnose se na mogućnost podnošenja zahtjeva online te povećanje maksimalnog iznosa potpore za samozapošljavanje koji će iznositi 130.000 kn. Također, uvodi se fiksni i varijabilni dio prihvatljivih troškova te prihvatljiv trošak rada korisnika. Potiče se inovativnost te djelatnosti u zelenoj i digitalnoj tranziciji kroz novi sustav bodovanja. Maksimalan iznos potpore za proširenje poslovanja povećava se na 100.000 kn. Usvojeni su novi Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini, koje će biti u provedbi od [...]

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. i potpore za radna mjesta2021-01-07T06:33:38+00:00

Primanja izuzeta od ovrhe

2021-01-19T11:15:01+00:00

Primanja izuzeta od ovrhe ⇒ Od ovrhe su, sukladno izmijenjenim odredbama Ovršnog zakona koje su stupile na snagu 28.11.2020. godine, (NN, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20) te posebnim propisima, izuzeta sljedeća novčana sredstva: - primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti, naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja; - primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskome osiguranju; - primanja po osnovi socijalne skrbi; - primanja po osnovi privremene nezaposlenosti; - primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije [...]

Primanja izuzeta od ovrhe2021-01-19T11:15:01+00:00

Otpremnina – prava radnika

2020-12-17T10:25:12+00:00

Otpremnina – prava radnika ⇒ Otpremnina Radnik prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19) ima pravo na otpremninu ako su istovremeno ispunjeni sljedeći uvjeti: poslodavac daje otkaz radniku, radnik nije kriv za otkaz, radnik je radio kod poslodavca neprekidno dvije godine prije otkaza. Određivanje iznosa otpremnine Otpremnina iz Zakona o radu se određuje u iznosu koji ovisi o dužini prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s poslodavcem koji otkazuje ugovor o radu radnika pod navedenim uvjetima. Ona se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri [...]

Otpremnina – prava radnika2020-12-17T10:25:12+00:00

Izmjene i dopune mjera za očuvanje radnih mjesta (listopad-prosinac)

2020-12-10T10:31:02+00:00

Izmjene i dopune mjera za očuvanje radnih mjesta (listopad-prosinac) ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - HZZ je na sjednici u petak, 4.12.2020. godine, donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini u mjeri Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac.  Od 4.12.2020. godine zaprimaju se zahtjevi za mjeru listopad-prosinac po novim kriterijima koji uključuju potporu za studeni i prosinac. U slučaju da poslodavac već ima podnesen zahtjev po kojem će biti isplaćen studeni i iznos potpore je [...]

Izmjene i dopune mjera za očuvanje radnih mjesta (listopad-prosinac)2020-12-10T10:31:02+00:00

Rad nedjeljom i u dane blagdana

2020-12-01T07:42:58+00:00

Rad nedjeljom i u dane blagdana ⇒ Rad nedjeljom uređen je za sada u Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19). Ipak treba voditi računa o najavama mogućnosti da se rad nedjeljom u trgovini regulira posebnim zakonom, ili zakonom kojim se uređuje djelatnost trgovine. Iz Zakona o radu proizlazi kako je rad nedjeljom dopušten. Tjedni odmor Ipak, u slučaju rada nedjeljom, poslodavac mora pri tjednom rasporedu radnog vremena voditi računa o zakonskim odredbama o tjednom odmoru. Sukladno čl. 75. Zakona o radu, radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se [...]

Rad nedjeljom i u dane blagdana2020-12-01T07:42:58+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine

2020-12-09T09:35:56+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine ⇒ U Narodnim novinama broj 119/2020 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu koja stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine. Uredbu je donijela Vlada Republike Hrvatske, a na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN, br. 118/18). Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.250,00 kuna. Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a isplaćivat će se u veljači 2021. godine. Uredbom o visini minimalne plaće određeno je da će minimalna neto [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine2020-12-09T09:35:56+00:00

Nove mjere za očuvanje radnih mjesta (listopad – prosinac)

2020-12-10T00:07:32+00:00

Nove mjere za očuvanje radnih mjesta (listopad – prosinac) ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) donijelo je odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Uvedena je nova mjera koja će zamijeniti Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan - prosinac, te Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac – Mikropoduzetnici. Izmijenjena je visina iznosa potpore u potpori za skraćivanje radnog vremena, a uvedena je i izmjena u mjeri Obrazovanje i [...]

Nove mjere za očuvanje radnih mjesta (listopad – prosinac)2020-12-10T00:07:32+00:00

Troškovi na službenom putovanju

2020-12-09T21:35:00+00:00

Troškovi na službenom putovanju ⇒ Pravo radnika na naknadu materijalnih troškova koji su nastali na službenom putovanju nije definirano Zakonom o radu. Radnik koji je na službenom putu ima pravo na dnevnicu i naknadu troškova nastalih na službenom putovanju. Troškovi koji su nastali na službenom putovanju uređuju odredbe kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili nekog drugog akta poslodavca. Uvjeti i iznosi po kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu radnicima isplatiti neoporezivo utvrđeni su Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Putovanje u inozemstvo Iznosi i uvjeti za isplatu [...]

Troškovi na službenom putovanju2020-12-09T21:35:00+00:00

Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta

2020-12-10T10:40:33+00:00

Nastavljaju se potpore za očuvanje radnih mjesta ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) donijelo je odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Primjena potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID – 19) i potpora za Mikropoduzetnike nastavlja se i u razdoblju od rujna do prosinca 2020. godine. Rok za podnošenje zahtjeva za dobivanje potpora za rujan je od 15. rujna do 15. listopada na web stranici mjera-orm.hzz.hr.  Očuvanje radnih mjesta u određenim djelatnostima Potpora za očuvanje radnih mjesta pogođenim Koronavirusom uključuje sve djelatnosti [...]

Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta2020-12-10T10:40:33+00:00
Load More Posts
Go to Top