PLAĆA

Nova minimalna plaća od 01.01.2024. godine

2023-12-07T08:41:17+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2024. godine ⇒ Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN broj 118/18 i 120/21), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2024. godinu, a koja je objavljena u Narodnim novinama broj 125/23. Minimalna plaća u 2024. godini Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. utvrđuje se u bruto iznosu od 840,00 eura. Uredba o visini minimalne plaće stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Minimalna plaća za 2024. godinu iznosit će 840,00 eura bruto, što je uvećanje iznosa minimalne plaće od 140,00 eura u odnosu [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2024. godine2023-12-07T08:41:17+00:00

Specijalist za obračun plaće i ostalih primanja zaposlenika na praktičnim primjerima

2023-12-08T10:19:05+00:00

Učestale zakonske promjene porezne i druge regulative vezane uz obračun plaća i drugih dohodaka traže kontinuiranu edukaciju osoba zaduženih za obračun plaće - važno je poznavanje i pravilna primjena zakonskih propisa koji reguliraju obračun plaća i drugih primanja zaposlenika - kako točno i u skladu sa zakonom obračunati plaću?

Specijalist za obračun plaće i ostalih primanja zaposlenika na praktičnim primjerima2023-12-08T10:19:05+00:00

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1)

2023-12-07T08:40:02+00:00

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1) ⇒ Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor U Narodnim novinama broj 68/23 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, a koji stupa na snagu sa 1. srpnjem ove godine. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine broj 32/15, 102/15 i 35/17). Sadržaj obračunskih isprava Novim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka na [...]

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1)2023-12-07T08:40:02+00:00

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća

2023-06-16T06:28:42+00:00

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća ⇒ Transparentnost plaća Velika većina u Europskom parlamentu glasovala je (krajem ožujka ove godine) za usvajanje nove Direktive o transparentnosti plaća (Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama), prema kojoj će poduzeća u EU-u morati otkriti informacije koje će zaposlenicima olakšati da usporede plaće i razotkriju razlike u plaći na temelju spola. Radnici će imati pravo na informacije o plaći za svoju kategoriju radnog mjesta, a poduzeća će morati poduzeti mjere ako je [...]

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća2023-06-16T06:28:42+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine

2023-12-07T08:46:40+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine ⇒ Minimalna plaća 2023. Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN broj 118/18 i 120/21), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2023. godinu, a koja je objavljena u Narodnim novinama broj 122/22. Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 eura (minimalna plaća za 2023. godinu iznosi 5.274,15 kuna). Uredba o visini minimalne plaće stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a s datumom kada euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj. U skladu sa Zakonom [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine2023-12-07T08:46:40+00:00

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022.

2022-09-02T07:25:12+00:00

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022. ⇒ Potpora svibanj - lipanj 2022. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta dodjele potpora u sklopu Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za travanj 2022. te o novoj mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za svibanj i lipanj 2022. godine. Od 27. svibnja do zaključno 24. lipnja 2022. godine zaprimat će se zahtjevi za isplatu mjesečnih troškova plaće radnika za svibanj, a od 25. lipnja do zaključno 22. srpnja 2022. godine [...]

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022.2022-09-02T07:25:12+00:00

Nove mjere za zadržavanje radnih mjesta za ožujak i travanj 2022.

2022-04-28T06:17:20+00:00

Nove mjere za zadržavanje radnih mjesta za ožujak i travanj 2022. ⇒ Potpore ožujak - travanj 2022. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o donošenu novih mjera potpore za poslodavce - Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za ožujak 2022. te Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za travanj 2022. godine. Tko može koristiti potporu? Potpore će moći ostvariti poslodavci iz sektora: administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (NKD 79); prijevoz i skladištenje - Gradski i prigradski kopneni prijevoz [...]

Nove mjere za zadržavanje radnih mjesta za ožujak i travanj 2022.2022-04-28T06:17:20+00:00

Zadržavanje radnih mjesta – nove mjere za siječanj i veljaču 2022.

2022-04-12T13:31:57+00:00

Zadržavanje radnih mjesta - nove mjere za siječanj i veljaču 2022. ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dvije nove mjere - Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za siječanj 2022. te o novoj mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022. Potpore za siječanj 2022. Potporu za siječanj mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za siječanj uz uvjet da [...]

Zadržavanje radnih mjesta – nove mjere za siječanj i veljaču 2022.2022-04-12T13:31:57+00:00

Nova mjera: Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu

2023-03-09T11:26:52+00:00

Nova mjera: Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o usvajanju nove mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena. Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Tko može dobiti potporu? Vezano uz mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena, ciljna skupina poslodavaca koji mogu koristiti ovu mjeru su svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr. Neprofitne organizacije koje nisu u sustavu [...]

Nova mjera: Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu2023-03-09T11:26:52+00:00

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022.

2023-03-31T06:22:26+00:00

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. ⇒ Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. godinu objavljena je u Narodnim novinama broj 130/21, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. Dnevni iznos neto plaće Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2022. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 101,73 kune. Na ovaj iznos plaće, odnosno iz iznosa plaće ne [...]

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022.2023-03-31T06:22:26+00:00
Go to Top