PLAĆA

Naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad

2024-05-08T07:53:42+00:00

Naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad ⇒ Naknada plaće određuje se od osnovice za naknadu plaće, a koju čini prosječan iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu. Razdoblje privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, dokazuje se izvješćem o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Kako se izračunava naknada plaće? Pod prosječnim iznosom plaće [...]

Naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad2024-05-08T07:53:42+00:00

Plaća i primici radnika na temelju radnog odnosa

2024-03-26T17:01:57+00:00

Plaća i primici radnika na temelju radnog odnosa ⇒ Radni odnos se zasniva ugovorom o radu. To je ugovorni odnos koji se zasniva dvostrano obveznim ugovorom, kao rezultatom suglasnosti volja ugovornih strana (radnika i poslodavca) o bitnim sastojcima ugovora o radu. Između ostalih, to je podatak o bruto plaći, uključujući bruto iznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo, uz mogućnost da se umjesto navedenog podatka uputi na neki drugi izvor prava, odnosno na neki zakon, drugi propis, kolektivni ugovor [...]

Plaća i primici radnika na temelju radnog odnosa2024-03-26T17:01:57+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2024. godine

2024-03-26T17:03:03+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2024. godine ⇒ Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN broj 118/18 i 120/21), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2024. godinu, a koja je objavljena u Narodnim novinama broj 125/23. Minimalna plaća u 2024. godini Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. utvrđuje se u bruto iznosu od 840,00 eura. Uredba o visini minimalne plaće stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Minimalna plaća za 2024. godinu iznosit će 840,00 eura bruto, što je uvećanje iznosa minimalne plaće od 140,00 eura u odnosu [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2024. godine2024-03-26T17:03:03+00:00

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1)

2024-03-26T17:08:50+00:00

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1) ⇒ Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor U Narodnim novinama broj 68/23 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, a koji stupa na snagu sa 1. srpnjem ove godine. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine broj 32/15, 102/15 i 35/17). Sadržaj obračunskih isprava Novim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka na [...]

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1)2024-03-26T17:08:50+00:00

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća

2024-03-26T17:03:57+00:00

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća ⇒ Transparentnost plaća Velika većina u Europskom parlamentu glasovala je (krajem ožujka ove godine) za usvajanje nove Direktive o transparentnosti plaća (Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama), prema kojoj će poduzeća u EU-u morati otkriti informacije koje će zaposlenicima olakšati da usporede plaće i razotkriju razlike u plaći na temelju spola. Radnici će imati pravo na informacije o plaći za svoju kategoriju radnog mjesta, a poduzeća će morati poduzeti mjere ako je [...]

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća2024-03-26T17:03:57+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine

2024-01-31T08:12:20+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine ⇒ Minimalna plaća 2023. Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN broj 118/18 i 120/21), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2023. godinu, a koja je objavljena u Narodnim novinama broj 122/22. Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 eura (minimalna plaća za 2023. godinu iznosi 5.274,15 kuna). Uredba o visini minimalne plaće stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a s datumom kada euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj. U skladu sa Zakonom [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine2024-01-31T08:12:20+00:00

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022.

2022-09-02T07:25:12+00:00

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022. ⇒ Potpora svibanj - lipanj 2022. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta dodjele potpora u sklopu Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za travanj 2022. te o novoj mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za svibanj i lipanj 2022. godine. Od 27. svibnja do zaključno 24. lipnja 2022. godine zaprimat će se zahtjevi za isplatu mjesečnih troškova plaće radnika za svibanj, a od 25. lipnja do zaključno 22. srpnja 2022. godine [...]

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022.2022-09-02T07:25:12+00:00

Nove mjere za zadržavanje radnih mjesta za ožujak i travanj 2022.

2022-04-28T06:17:20+00:00

Nove mjere za zadržavanje radnih mjesta za ožujak i travanj 2022. ⇒ Potpore ožujak - travanj 2022. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o donošenu novih mjera potpore za poslodavce - Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za ožujak 2022. te Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za travanj 2022. godine. Tko može koristiti potporu? Potpore će moći ostvariti poslodavci iz sektora: administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (NKD 79); prijevoz i skladištenje - Gradski i prigradski kopneni prijevoz [...]

Nove mjere za zadržavanje radnih mjesta za ožujak i travanj 2022.2022-04-28T06:17:20+00:00

Zadržavanje radnih mjesta – nove mjere za siječanj i veljaču 2022.

2022-04-12T13:31:57+00:00

Zadržavanje radnih mjesta - nove mjere za siječanj i veljaču 2022. ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dvije nove mjere - Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za siječanj 2022. te o novoj mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022. Potpore za siječanj 2022. Potporu za siječanj mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za siječanj uz uvjet da [...]

Zadržavanje radnih mjesta – nove mjere za siječanj i veljaču 2022.2022-04-12T13:31:57+00:00

Nova mjera: Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu

2023-03-09T11:26:52+00:00

Nova mjera: Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o usvajanju nove mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena. Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Tko može dobiti potporu? Vezano uz mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena, ciljna skupina poslodavaca koji mogu koristiti ovu mjeru su svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr. Neprofitne organizacije koje nisu u sustavu [...]

Nova mjera: Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu2023-03-09T11:26:52+00:00
Go to Top