POREZNA REFORMA

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

2024-01-31T08:07:12+00:00

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ⇒ Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Zakon) objavljen je u Narodnim novinama br. 114/23., a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine. Na račune izdane do dana stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se odredbe o ispravku porezne osnovice iz članka 33. stavka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22., 113/22. i 33/23.). Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost odnose se na usklađivanje s Direktivom Vijeća [...]

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost2024-01-31T08:07:12+00:00

Uputa Porezne uprave o procedurama i rokovima donošenja odluka o lokalnim porezima za JL(R)S

2023-11-09T09:32:33+00:00

Uputa Porezne uprave o procedurama i rokovima donošenja odluka o lokalnim porezima za JL(R)S ⇒ Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je u primjeni i objavljen u Narodnim novinama br. 114/23, i Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima koji je u primjeni i objavljen u Narodnim novinama br. 114/23,utvrđuje se dužnost predstavničkim tijelima jedinice lokalne samouprave o donošenju Odluka i to: Odluke kojom će utvrditi visinu poreznih stopa (više i niže) za godišnji porez na dohodak te objaviti u Narodnim novinama i to najkasnije do kraja 2023. Odluke kojom se stavljaju van [...]

Uputa Porezne uprave o procedurama i rokovima donošenja odluka o lokalnim porezima za JL(R)S2023-11-09T09:32:33+00:00

Izmjene poreznih propisa u 2023.

2024-01-31T08:09:14+00:00

Izmjene poreznih propisa u 2023. ⇒ Vlada RH je 24. svibnja 2023. predstavila izmjene poreznih propisa u okviru brojnih poreznih oblika koje bi stupile na snagu od 2024. godine. Ključne se promjene odnose na uvođenje olakšice u obračunu doprinosa za 1. stup mirovinskog osiguranja, ukidanje prireza i autonomiju lokalnih jedinica (gradova i općina) u određivanju visine stopa poreza na dohodak, te povećanje osobnih odbitaka u sustavu poreza na dohodak. Osvrt Instituta za javne financije U novom broju Osvrta Instituta za javne financije Ivica Urban, Slavko Bezeredi i Vjekoslav Bratić analiziraju učinke mjera Vlade RH na porezno opterećenje hipotetskog zaposlenika. Razmatraju prednosti i [...]

Izmjene poreznih propisa u 2023.2024-01-31T08:09:14+00:00

Porezna reforma – provedba novih mjera od 01.01.2020.

2024-01-31T08:14:29+00:00

Porezna reforma – provedba novih mjera od 01.01.2020. ⇒ Porezna reforma Od 2016. godine provedena su tri kruga porezne reforme. U Narodnim novinama broj 121/19 objavljene su izmjene i dopune propisa koji reguliraju četvrti krug porezne reforme. Većina zakonskih izmjena stupa na snagu od 01. siječnja 2020. godine, osim Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji stupa na snagu 1. travnja 2020. godine i pojedinih odredaba koje će stupiti na snagu kasnije. Radi se o sljedećim izmjenama poreznih zakonskih propisa: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Zakon o izmjenama i dopunama [...]

Porezna reforma – provedba novih mjera od 01.01.2020.2024-01-31T08:14:29+00:00
Go to Top