Poslovne edukacije


Edukacija

(Lat. educatio), proces odgajanja, odgoj, prenošenje općih i radnih iskustava, znanja, društv. normi i vrijednosti s prethodnih naraštaja na mlađe (s roditelja na djecu, odgojitelja na odgajanike), kao stečevinu ljudske kulture i civilizacije radi razvoja i obogaćivanja ljudskoga društva.

Edukacija je temeljni uvjet postojanja i opstanka ljudske zajednice.

Na individualnoj razini obuhvaća proces stjecanja znanja, umijeća i navika, razvijanje tjelesnih, intelektualnih, moralnih, estetskih i radnih sposobnosti i dr.

Neki psiholozi određuju je kao širi rodni pojam za odgoj i obrazovanje.

Sa socijalnog aspekta, na edukaciji se uspostavlja kontakt između predavača i polaznika.

U obrazovnom kontekstu, na edukaciji se utječe na razvijanje intelektualnih vještina višeg stupnja kao što su samostalno zaključivanje, rješavanje problema i formiranje stavova.

Također se stječu interpersonalne vještine poput aktivnog slušanja, držanja govora, raspravljanja, argumentiranja i vođenja grupe.

U sustavu obrazovanja, važno je njegovati takve pristupe učenja kojima se razvijaju sposobnosti analize i sinteze, nezavisne prosudbe i sposobnost komuniciranja.

Uspjeh edukacije ovisi o vještini voditelja (predavača) i njegovoj sposobnosti upravljanja dinamikom grupe.

Najbolja veličina grupe za izvođenje seminara je između 8 i 20 polaznika.


Sve naše seminare i edukacije pratite OVDJE! 


seminari-i-edukacije

Poslovne edukacije

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine

2023-03-09T12:13:08+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine ⇒ Minimalna plaća 2023. Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN broj 118/18 i 120/21), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2023. godinu, a koja je objavljena u Narodnim novinama broj 122/22. Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 eura (minimalna plaća za 2023. godinu iznosi 5.274,15 kuna). Uredba o visini minimalne plaće stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a s datumom kada euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj. U skladu sa Zakonom [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine2023-03-09T12:13:08+00:00

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori

2023-03-13T11:14:00+00:00

Imate li nedoumica oko toga kako sukladno Zakonu o radu regulirati radne odnose u tvrtki, sklopiti ili otkazati ugovor o radu, voditi evidenciju o radnom vremenu, odrediti godišnji odmor? U dva dana savjetovanja s pravnim stručnjacima iz prakse predložit ćemo rješenja i odgovoriti na sva vaša pitanja, te razmijeniti iskustva s ciljem što boljeg uređenja radnih odnosa.

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori2023-03-13T11:14:00+00:00

Otkazni rok

2023-03-09T12:00:00+00:00

Otkazni rok ⇒ Otkazni rok Započinje na dan kada je radniku dostavljen otkaz ugovora o radu. Otkazni rok ne teče tijekom trudnoće, korištenja rodiljnog ili bilo kojeg drugog dopusta, kao ni za vremena privremene nesposobnosti za rad. Kod redovitog otkaza, otkazni rok traje najmanje dva tjedna u ako je radnik kod istog poslodavca u radnom odnosu proveo neprekidno manje od jedne godine. Otkazni rok može trajati mjesec dana ako je radnik u radnom odnosu proveo kod poslodavca neprekidno jednu godinu. Ako je radnik kod poslodavca u radnom odnosu proveo neprekidno dvije godine, otkazni rok je mjesec dana i dva tjedna. [...]

Otkazni rok2023-03-09T12:00:00+00:00
Go to Top