Poslovne edukacije


Edukacija

(Lat. educatio), proces odgajanja, odgoj, prenošenje općih i radnih iskustava, znanja, društv. normi i vrijednosti s prethodnih naraštaja na mlađe (s roditelja na djecu, odgojitelja na odgajanike), kao stečevinu ljudske kulture i civilizacije radi razvoja i obogaćivanja ljudskoga društva.

Edukacija je temeljni uvjet postojanja i opstanka ljudske zajednice.

Na individualnoj razini obuhvaća proces stjecanja znanja, umijeća i navika, razvijanje tjelesnih, intelektualnih, moralnih, estetskih i radnih sposobnosti i dr.

Neki psiholozi određuju je kao širi rodni pojam za odgoj i obrazovanje.

Sa socijalnog aspekta, na edukaciji se uspostavlja kontakt između predavača i polaznika.

U obrazovnom kontekstu, na edukaciji se utječe na razvijanje intelektualnih vještina višeg stupnja kao što su samostalno zaključivanje, rješavanje problema i formiranje stavova.

Također se stječu interpersonalne vještine poput aktivnog slušanja, držanja govora, raspravljanja, argumentiranja i vođenja grupe.

U sustavu obrazovanja, važno je njegovati takve pristupe učenja kojima se razvijaju sposobnosti analize i sinteze, nezavisne prosudbe i sposobnost komuniciranja.

Uspjeh edukacije ovisi o vještini voditelja (predavača) i njegovoj sposobnosti upravljanja dinamikom grupe.

Najbolja veličina grupe za izvođenje seminara je između 8 i 20 polaznika.


Sve naše seminare i edukacije pratite OVDJE! 


seminari-i-edukacije

Poslovne edukacije