PRORAČUNSKI KORISNICI

Novi iznosi dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna

2024-07-05T07:03:09+00:00

Novi iznosi dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna ⇒ U Narodnim novinama broj 16/24 objavljena je Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna. Na snazi je nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo, a kojom su povećani iznosi dnevnica, odnosno novi iznosi neoporezivih inozemnih dnevnica i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu (za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna). Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Iznos dnevnica za pojedine države Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike [...]

Novi iznosi dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna2024-07-05T07:03:09+00:00

Fiskalna odgovornost – aktualnosti, novine, sastavljanje i predaja izjave za 2023.

2024-03-08T08:11:04+00:00

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti propisana je obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Fiskalna odgovornost – aktualnosti, novine, sastavljanje i predaja izjave za 2023.2024-03-08T08:11:04+00:00

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

2024-03-07T16:35:48+00:00

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ⇒ Pravilnik o proračunskim klasifikacijama objavljen je u Narodnim novinama br. 4/24, a stupa na snagu 18. siječnja 2024. godine. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija, a primjenjuje se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025. godine. Primjena Pravilnika Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica, izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica sukladno kriterijima za utvrđivanje obveze planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja proračuna. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Proračunske klasifikacije [...]

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama2024-03-07T16:35:48+00:00

Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

2024-03-07T16:36:26+00:00

Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ⇒ U Narodnim novinama br. 158/23 objavljen je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom plan (dalje u tekstu: Pravilnik), sa stupanjem na snagu 30. prosinca 2023. godine. Stupanjem na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu propisuje se primjena načela proračunskog računovodstva, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, sadržaj računa Računskog plana, temeljna pravila evidentiranja poslovnih događaja, popis imovine i obveza i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo. Najnovije [...]

Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu2024-03-07T16:36:26+00:00

Aktualnosti u proračunskom računovodstvu – primjena novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

2024-02-02T11:28:27+00:00

Objavljen je novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a kojim se definiraju knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, sadržaj računa Računskog plana, temeljna pravila evidentiranja poslovnih događaja, popis imovine i obveza i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo.

Aktualnosti u proračunskom računovodstvu – primjena novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu2024-02-02T11:28:27+00:00
Go to Top