Rad nedjeljom i u dane blagdana

2023-03-09T11:31:48+00:00

Rad nedjeljom i u dane blagdana ⇒ Rad nedjeljom Rad nedjeljom uređen je za sada u Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19). Ipak treba voditi računa o najavama mogućnosti da se rad nedjeljom u trgovini regulira posebnim zakonom, ili zakonom kojim se uređuje djelatnost trgovine. Iz Zakona o radu proizlazi kako je rad nedjeljom dopušten. Tjedni odmor Ipak, u slučaju rada nedjeljom, poslodavac mora pri tjednom rasporedu radnog vremena voditi računa o zakonskim odredbama o tjednom odmoru. Sukladno čl. 75. Zakona o radu, radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, [...]