Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena

2021-03-14T20:19:43+00:00

Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena ⇒ Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, broj 108/2017 i 39/2019), registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske i trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava kojima je izdan OIB (u daljnjem tekstu: Registar). Registar u ime Ureda za sprječavanje pranja novca operativno vodi Financijska agencija. Obveza utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke Obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma određeni u članku 9. istog zakona, moraju utvrditi stvarnog vlasnika stranke prilikom uspostave poslovnog [...]

Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena2021-03-14T20:19:43+00:00

Registar stvarnih vlasnika

2021-03-11T16:58:40+00:00

Registar stvarnih vlasnika ⇒ Obveza prijave u Registar stvarnih vlasnika stranke do 31. prosinca 2019. Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, br. 108/17, 39/19) i Pravilnikom o registru stvarnih vlasnika (NN, br. 53/19) određeni su pravni subjekti koji moraju do 31. prosinca 2019. upisati podatke o svojem stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika stranke. To su: trgovačka društva (dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, javna trgovačka društva, komanditna društva, gospodarska interesna udruženja) podružnice stranih trgovačkih društava udruge zaklade fundacije ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač. [...]

Registar stvarnih vlasnika2021-03-11T16:58:40+00:00
Go to Top