SEMINARI

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori

2022-01-20T11:51:16+00:00

Imate li nedoumica oko toga kako sukladno Zakonu o radu regulirati radne odnose u tvrtki, sklopiti ili otkazati ugovor o radu, voditi evidenciju o radnom vremenu, odrediti godišnji odmor? U dva dana savjetovanja s pravnim stručnjacima iz prakse predložit ćemo rješenja i odgovoriti na sva vaša pitanja, te razmijeniti iskustva s ciljem što boljeg uređenja radnih odnosa.

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori2022-01-20T11:51:16+00:00

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa – novi obveznici i nova pravila

2022-01-17T12:55:39+00:00

Svrha novog Zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa – novi obveznici i nova pravila2022-01-17T12:55:39+00:00

Nove Uzance o građenju

2022-01-12T12:07:51+00:00

Nove Uzance o građenju važan su dokument u kojemu su u obzir uzete nove gospodarske prilike i postojeća poslovna praksa, što će biti od velikog značaja u svim postupcima gradnje (i za građevinare i za naručitelje radova), a očekuje se da će se primjenom novih Uzanci o građenju smanjiti broj sudskih i izvansudskih sporova koji se tiču ugovora o građenju.

Nove Uzance o građenju2022-01-12T12:07:51+00:00

GDPR za javni sektor – pregled obveza i proces usklađivanja

2022-01-11T14:56:08+00:00

U članku 86. Opće uredbe o zaštiti podataka navodi se kako tijelo javne vlasti, javno ili privatno tijelo može otkriti osobne podatke iz službenih dokumenata koje posjeduje to tijelo javne vlasti ili to tijelo u svrhu obavljanja zadaće u javnom interesu u skladu s pravom Unije ili pravom države članice koje se primjenjuje na to tijelo javne vlasti ili to tijelo kako bi se uskladio javni pristup službenim dokumentima s pravom na zaštitu osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom.

GDPR za javni sektor – pregled obveza i proces usklađivanja2022-01-11T14:56:08+00:00

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću i intervencija suda

2022-01-11T14:58:17+00:00

Pitanje istupanja člana iz društva s ograničenom odgovornošću u praksi može izazvati određene dvojbe i dileme, a opravdani razlozi za istup člana često se nalaze i izvan okvira zakonskih odredbi. U praksi je češći slučaj kada do sukoba između članova u trgovačkom društvu dolazi kada se radi o obiteljskim poduzećima, posebice ako je riječ o nasljedstvu. Prema Zakonu o trgovačkim društvima, istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću moguće je realizirati na dva načina: u postupku predviđenom u društvenom ugovoru, ili tužbom nadležnom trgovačkom sudu.

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću i intervencija suda2022-01-11T14:58:17+00:00

Primjena Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača) – novosti

2022-01-11T14:57:09+00:00

Vlada RH usvojila je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a radi usklađivanja s direktivom EU 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije. Svrha i cilj novog Zakona je cjelovito zakonsko uređenje sustava prijavljivanja nepravilnosti i zaštite osoba koje prijavljuju nepravilnosti, odnosno zviždača. U medijima je najviše odjeknula vijest kako će zviždači imati pravo na sudsku zaštitu, naknadu štete te zaštitu identiteta i povjerljivosti. Zakonom je propisana zaštita zviždača koji prijavljuju nepravilnosti u primjeni nacionalnih propisa, ako se takvim kršenjem ugrožava javni interes.

Primjena Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača) – novosti2022-01-11T14:57:09+00:00

Odnosi s medijima i krizno komuniciranje – tehnike i alati dobrog PR-a

2022-01-11T15:32:46+00:00

Kako biste bili još uspješniji i efikasniji u komunikaciji s medijima (tisak, radio, TV, web), odnosno s novinarima i urednicima njegovali fer i korektan odnos, preduhitrili krizne situacije i zadržali povjerenje svih dionika s kojima komunicirate, za sve koji se bave odnosima s javnošću, organiziramo dvodnevnu edukaciju s PR-ovcima koji znaju o čemu pričaju, a uz višegodišnje iskustvo, pozabavit će se s teorijskim znanjima i primjerima dobre i loše prakse.

Odnosi s medijima i krizno komuniciranje – tehnike i alati dobrog PR-a2022-01-11T15:32:46+00:00

Elektroničko poslovanje – korištenje u praksi

2021-12-03T22:13:20+00:00

Digitalno, digitalizacija, e-poslovanje, e-usluge, e-komunikacija… Elektroničko poslovanje je sve češći način poslovanja u današnje vrijeme i odvijanja poslovanja među tvrtkama. Koristite li sredstva elektroničke identifikacije u svakodnevnom radu? Iz digitalnog sustava ispisujete dokumente kako bi ih ručno potpisali i zatim vratili u digitalni sustav? Korištenjem dostupnih javnih ICT resursa, ponajprije eOI (elektroničke osobne iskaznice), mobilne aplikacije Certila, sustava e-Građani i ostalih e-Servisa moguće je brzo i lako unaprijediti poslovanje uz značajne uštede u vremenu i troškovima.

Elektroničko poslovanje – korištenje u praksi2021-12-03T22:13:20+00:00

Metode uspješne prodaje – ključni koraci do povećanja prodaje proizvoda i usluga

2022-01-13T11:20:40+00:00

Unatoč trenutnoj situaciji i promjenama navika u poslovanju, nezamjenjiv je svaki osobni kontakt - posebno u prodaji. Stoga je dobro poznavanje neverbalne i ukupne interpersonalne komunikacije važno za svakog prodavača, a kako bi ovladao tehnikama aktivnog slušanja, komunikacijom i emocijama u prodaji.

Metode uspješne prodaje – ključni koraci do povećanja prodaje proizvoda i usluga2022-01-13T11:20:40+00:00

Obveze iz zaštite na radu za poslodavce i radnike

2021-12-04T15:07:01+00:00

U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja, te ih je obvezan organizirati tako da smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima, a osobito izloženost jednoličnom radu te radu po učinku u određenom vremenu, radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Obveze iz zaštite na radu za poslodavce i radnike2021-12-04T15:07:01+00:00
Go to Top