SEMINARI

Novi Zakon o strancima – rad i obračun plaće za državljane trećih zemalja

2021-04-07T14:10:40+00:00

U Narodnim novinama br. 133/20 objavljen je novi Zakon o strancima, a koji stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine. Novim Zakonom se na jasniji način propisuju odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca te se na drugačiji način regulira njihovo zapošljavanje u Republici Hrvatskoj.

Novi Zakon o strancima – rad i obračun plaće za državljane trećih zemalja2021-04-07T14:10:40+00:00

Javna nabava radova i inženjerske usluge

2021-03-15T19:44:15+00:00

Nekoliko je značajnih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje gradnje (Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakon o građevnim proizvodima i dr.).

Javna nabava radova i inženjerske usluge2021-03-15T19:44:15+00:00

Dvodnevna edukacija iz odnosa s javnošću – komunikacija, mediji, društvene mreže i digitalni kanali

2021-04-06T14:03:16+00:00

Danas osoba zadužena za promociju i oglašavanje mora voditi računa o ugledu i imidžu tvrtke, znati učinkovito i jasno komunicirati sa svim zainteresiranim javnostima (uključujući i medije), poznavati i voditi društvene mreže i druge digitalne komunikacijske kanale, te pratiti digitalne trendove, jer učinkoviti odnosi s javnošću i marketing osiguravaju tvrtki daljnji razvoj usluga i proizvoda.

Dvodnevna edukacija iz odnosa s javnošću – komunikacija, mediji, društvene mreže i digitalni kanali2021-04-06T14:03:16+00:00

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori

2021-04-06T14:04:35+00:00

Imate li nedoumica oko toga kako sukladno Zakonu o radu regulirati radne odnose u tvrtki, sklopiti ili otkazati ugovor o radu, voditi evidenciju o radnom vremenu, odrediti godišnji odmor? U dva dana savjetovanja s pravnim stručnjacima iz prakse predložit ćemo rješenja i odgovoriti na sva vaša pitanja, te razmijeniti iskustva s ciljem što boljeg uređenja radnih odnosa.

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori2021-04-06T14:04:35+00:00

Mjere zaštite na radu kod izvođenja građevinskih radova

2021-04-08T14:24:48+00:00

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18) utvrđuje mjere, pravila, postupke i aktivnosti zaštite na radu radnika, osoba na radu i samozaposlenih osoba na privremenim gradilištima. Pri izvođenju radova na gradilištu potrebno je osigurati i primjenjivati opća načela prevencije propisana Zakonom o zaštiti na radu, bez obzira radi li se o izgradnji novih građevina, dogradnji, održavanju ili rekonstrukciji, ili pak uklanjanju građevine.

Mjere zaštite na radu kod izvođenja građevinskih radova2021-04-08T14:24:48+00:00

Osiguranje plaćanja i postupak naplate potraživanja

2021-03-01T10:09:43+00:00

Susrećete li se s problemima u naplati potraživanja? Najčešće do problema dolazi pri zasnivanju poslovnih odnosa, a radi nepoznavanja pravnog karaktera ugovora kojim se definiraju međusobne obveze. Na koji se način vjerovnici mogu zaštititi od neplaćanja?

Osiguranje plaćanja i postupak naplate potraživanja2021-03-01T10:09:43+00:00

Porezni tretman – reprezentacija i ostali troškovi

2021-03-01T10:30:26+00:00

Obračun troškova reprezentacije se različito porezno tretira s obzirom na porezne propise, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Zakonom o porezu na dobit i Zakonom o porezu na dohodak. Razlikovanje vrste troškova bitno je zbog utvrđivanja osnovice poreza na dobit i odbitka pretporeza i njihovog pravilnog evidentiranja prilikom knjiženja.

Porezni tretman – reprezentacija i ostali troškovi2021-03-01T10:30:26+00:00

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori

2021-04-02T06:43:21+00:00

Imate li nedoumica oko toga kako sukladno Zakonu o radu regulirati radne odnose u tvrtki, sklopiti ili otkazati ugovor o radu, voditi evidenciju o radnom vremenu, odrediti godišnji odmor? U dva dana savjetovanja s pravnim stručnjacima iz prakse predložit ćemo rješenja i odgovoriti na sva vaša pitanja, te razmijeniti iskustva s ciljem što boljeg uređenja radnih odnosa.

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori2021-04-02T06:43:21+00:00

Dvodnevna edukacija iz odnosa s javnošću – komunikacija, mediji, društvene mreže i digitalni kanali

2021-04-02T07:38:45+00:00

Danas osoba zadužena za promociju i oglašavanje mora voditi računa o ugledu i imidžu tvrtke, znati učinkovito i jasno komunicirati sa svim zainteresiranim javnostima (uključujući i medije), poznavati i voditi društvene mreže i druge digitalne komunikacijske kanale, te pratiti digitalne trendove, jer učinkoviti odnosi s javnošću i marketing osiguravaju tvrtki daljnji razvoj usluga i proizvoda.

Dvodnevna edukacija iz odnosa s javnošću – komunikacija, mediji, društvene mreže i digitalni kanali2021-04-02T07:38:45+00:00
Load More Posts
Go to Top