SLUŽBENA PUTOVANJA

Troškovi na službenom putovanju

2021-04-09T06:45:58+00:00

Troškovi na službenom putovanju ⇒ Pravo radnika na naknadu materijalnih troškova koji su nastali na službenom putovanju nije definirano Zakonom o radu. Radnik koji je na službenom putu ima pravo na dnevnicu i naknadu troškova nastalih na službenom putovanju. Troškovi koji su nastali na službenom putovanju uređuju odredbe kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili nekog drugog akta poslodavca. Uvjeti i iznosi po kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu radnicima isplatiti neoporezivo utvrđeni su Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Putovanje u inozemstvo Iznosi i uvjeti za isplatu [...]

Troškovi na službenom putovanju2021-04-09T06:45:58+00:00
Go to Top