STEČAJNI ZAKON

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

2024-03-15T09:16:41+00:00

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona ⇒ Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona objavljen je u Narodnim novinama br. 36/22., stupa na snagu 31. ožujka 2022., osim odredbi članka 68. stavaka 2. i 3., koji je izmijenjen člankom 42. ovoga Zakona i članka 69., koji je izmijenjen člankom 44. ovoga Zakona, a koje stupaju na snagu 1. listopada 2022. godine. Usklađivanje s EU Direktivom U ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona naglasak je na implementaciji Direktive (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te [...]

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona2024-03-15T09:16:41+00:00
Go to Top