SUDSKI REGISTAR

Likvidacija – Zakon o trgovačkim društvima

2024-03-15T09:26:10+00:00

Likvidacija - Zakon o trgovačkim društvima ⇒ Likvidacija Likvidacija je u praksi najčešći, redoviti postupak koji dovodi do prestanka rada trgovačkih društava i njihovog brisanja iz sudskog registra. Ovaj postupak je uređen Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11-Kazneni zakon, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD). Likvidacija društava kapitala (d.d. i d.o.o.) dio je odredbi ZTD-a kojima se uređuje prestanak dioničkog društva iz čl. 367. - 384. ZTD-a, odnosno prestanak društva s ograničenom odgovornošću (uključujući i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) iz čl. 466. [...]

Likvidacija – Zakon o trgovačkim društvima2024-03-15T09:26:10+00:00

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar

2022-09-29T16:27:14+00:00

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar ⇒ Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN, br. 40/19; dalje u tekstu: Zakon), za subjekte upisa, uključujući i (jednostavna) društva s ograničenom odgovornošću i dionička društva, je uvedena obveza podnošenja zahtjeva za upis barem jedne adrese elektroničke pošte u sudski registar, najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa njihovog osnivanja. Ovaj zahtjev može podnijeti zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa. To znači kako ovaj zahtjev može za (jednostavno) društvo s ograničenom odgovornošću podnijeti član uprave, ili prokurist, a za dioničko društvo, član uprave, ili [...]

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar2022-09-29T16:27:14+00:00

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela

2023-07-05T20:50:40+00:00

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela ⇒ Knjiga poslovnih udjela Knjiga poslovnih udjela vodi se za društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). i za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), a ako društvo ima dva ili više članova. Kako bi član društva s ograničenom odgovornošću mogao ostvarivati članska (vlasnička) prava u društvu, potrebno je da bude upisan u knjigu poslovnih udjela. Knjigu poslovnih udjela u društvu dužna je voditi uprava društva, u elektronskom (na računalu) ili pisanom obliku (tiskano izdanje), a odmah pri osnivanju društva, znači upisom u sudski registar. Članovi uprave Članovi uprave mogu između sebe izabrati jednog člana uprave koji [...]

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela2023-07-05T20:50:40+00:00

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću

2022-11-11T11:20:53+00:00

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću ⇒ Istupanje iz društva U poslovanju se događaju situacije kada dosadašnji imatelj udjela želi prestati biti članom društva s ograničenom odgovornošću (u nastavku teksta: d.o.o.). Član d.o.o. može prestati biti imateljem udjela njegovim prenošenjem na drugog člana, novog, ili starog, temeljem ugovora (npr. sklapanjem ugovora o prijenosu i prodaji poslovnog udjela, ugovora o darovanju), ali i istupanjem iz d.o.o. Prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11-Kazneni zakon, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD), istupanje člana iz društva s ograničenom [...]

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću2022-11-11T11:20:53+00:00

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu

2023-10-12T06:28:57+00:00

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu ⇒ Načelo slobode obavljanja djelatnosti Na trgovačka društva pa i društvo s ograničenom odgovornošću primjenjuje se načelo slobode obavljanja djelatnosti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN, br.111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19). Predmet poslovanja Predmet poslovanja trgovačkoga društva može biti obavljanje svake dopuštene djelatnosti. Zakonom o trgovačkim društvima je općenito određeno kako je dopuštena svaka djelatnost koja nije zakonom zabranjena, ili nije suprotna moralu društva. To, između ostalog, znači kako trgovačka društva ne smiju obavljati određene djelatnosti ako nemaju posebne dozvole (npr. proizvodnja i promet lijekova, oružja [...]

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu2023-10-12T06:28:57+00:00

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu

2022-11-11T11:20:21+00:00

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu ⇒ Zakon o trgovačkim društvima Od ove godine je Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) predviđena mogućnost osnivanja trgovačkog društva na daljinu. U stvari, radi se o mogućnosti osnivanja društva s ograničenom odgovornošću na daljinu putem internetske stranice sustava sudskog registra uz korištenje autentifikacijskog sustava koji jamči značajnu, odnosno visoku sigurnost u pogledu identiteta i istovjetnosti osobe koja pristupa sustavu sudskog registra i uz korištenje obrazaca koji se nalaze u prilogu Zakona o trgovačkom društvima. Jasno, na ovaj način se [...]

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu2022-11-11T11:20:21+00:00
Go to Top