UVOĐENJE EURA

Rok usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura

2023-03-05T11:47:30+00:00

Rok usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura ⇒ U Narodnim novinama broj 18/23 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. I ako su društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i dionička društva (d.d.) koja su upisana u sudski registar prije dana uvođenja eura kao službene valute u RH i dalje u obvezi provesti usklađenje temeljnog kapitala u sudskom registru, usklađenje temeljnog kapitala se za društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću treba provesti prilikom prve promjene društvenog ugovora, statusne promjene ili promjene poslovnog udjela. Dionička društva Dakle, za društva s [...]

Rok usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura2023-03-05T11:47:30+00:00

Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura

2023-01-31T09:08:21+00:00

Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura ⇒ Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22 i 88/22) sadrži i odredbe kojim se utvrđuje način nadzora zakona u cijelosti, a osobito pravila poštivanja obveznog dvojnog iskazivanja i pravilnog preračunavanja, uključujući ovlasti nadležnih tijela za nadzor. Potrošači mogu podnijeti prijavu za kršenje odredbi i ostale nepravilnosti nadležnim tijelima ovlaštenima za nadzor, kao i Državnom inspektoratu putem linka za prijavu: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83. Tijela ovlaštena za nadzor Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u okviru svoje nadležnosti provode: Ministarstvo financija, [...]

Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura2023-01-31T09:08:21+00:00

Plaćanje kunama i eurima – dvojni optjecaj

2023-01-18T22:00:59+00:00

Plaćanje kunama i eurima – dvojni optjecaj ⇒ Razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje u kojem se za gotovinska plaćanja mogu upotrebljavati kune i euri. Dvojni optjecaj započinje 1. siječnja 2023. u 00:00 sati te završava 14. siječnja 2023. u 24:00 sata. Za vrijeme dvojnog optjecaja, trgovac ili primatelj plaćanja nije dužan prihvatiti više od 50 kovanica kune u jednoj transakciji. Pritom je primatelj uplate dužan primjenjivati propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji se odnose na ograničenje svote koja se može platiti u gotovini. Dvojni optjecaj započinje 1. siječnja 2023. u 00:00 sati te završava 14. siječnja 2023. [...]

Plaćanje kunama i eurima – dvojni optjecaj2023-01-18T22:00:59+00:00

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće)

2024-03-26T17:04:42+00:00

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće) ⇒ Euro i ugovor o radu Prenosimo odgovor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na upit o utjecaju uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na obvezu izmjene ugovora o radu, odnosno o potrebi mijenjanja ugovora o radu svih radnika budući da su u istima navedeni iznosi plaće u kunama, a radi potrebe dvojnog iskazivanja u kunama i eurima, odnosno od početka 2023. godine iskazivanja u eurima. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dalo je odgovor o utjecaju uvođenja eura kao [...]

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće)2024-03-26T17:04:42+00:00

Obavijest obveznicima fiskalizacije vezana za uvođenje eura

2022-11-25T07:10:31+00:00

Obavijest obveznicima fiskalizacije vezana za uvođenje eura ⇒ Fiskalizacija euro Vezano uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. godine, Porezna uprava obavještava obveznike fiskalizacije da je račune u sustav fiskalizacije potrebno dostavljati u valuti koja je u primjeni u trenutku izdavanja konkretnog dokumenta - račun/transakcija/prateći dokument. Prema navedenom: ako je datum izdavanja dokumenta do 31.12.2022. godine podaci se iskazuju i dostavljaju u kunama ako je datum izdavanja dokumenta od 01.01.2023. godine podaci se iskazuju i dostavljaju u Ujedno napominje da se Podatkovni skup zahtjeva za račun (XML shema) neće mijenjati.​​​​ Račune je u sustav fiskalizacije potrebno [...]

Obavijest obveznicima fiskalizacije vezana za uvođenje eura2022-11-25T07:10:31+00:00

Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima

2022-11-25T07:11:44+00:00

Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima ⇒ Od 05. rujna 2022. započelo je obvezno dvojno iskazivanje cijena u kuni i euru kao važan instrument prilagodbe potrošača na proces zamjene kune eurom. Obvezno dvojno iskazivanje traje do 31. prosinca 2023. i odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima. Dvojno iskazivanje cijena Dvojno iskazivanje, obvezno je kod svih oblika prodaje: u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu, na cjeniku na internetskoj stranici u ponudi i ugovoru (ukupan iznos) u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku na računu. Najnovije objave u [...]

Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima2022-11-25T07:11:44+00:00

Pravilnik o obavještavanju klijenata financijskih institucija o uvođenju eura

2022-11-25T07:13:54+00:00

Pravilnik o obavještavanju klijenata financijskih institucija o uvođenju eura ⇒ Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na 26. sjednici donijelo je Pravilnik o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (objavljen u Narodnim novinama br. 90/22), a na temelju članka 63. stavka 7. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22). Pravilnikom su za mirovinska, investicijska, leasing i faktoring društva, osiguravajuća društva i tržišta kapitala, odnosno za trećinu ukupnog financijskog sektora, propisane obveze obavještavanja klijenata prije i nakon uvođenja eura kao službene valute. Svi članovi obveznih [...]

Pravilnik o obavještavanju klijenata financijskih institucija o uvođenju eura2022-11-25T07:13:54+00:00

Obveza dvojnog iskazivanja cijena u internetskoj prodaji

2022-11-03T15:05:25+00:00

Obveza dvojnog iskazivanja cijena u internetskoj prodaji ⇒ Prelazak na novu valutu može privremeno otežati usporedbu cijena, što bi neka poduzeća mogla pokušati iskoristiti za povećanje vlastite dobiti. S ciljem da se to spriječi, načelo zaštite potrošača jedno je od načela definiranih u Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, kojim je također propisana obveza dvojnog iskazivanja cijena kao mjera za sprječavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena. Što obuhvaća obveza dvojnog iskazivanja u internetskoj prodaji? Dvojno iskazivanje u internetskoj prodaji obuhvaća: iskazivanje cijena na početnoj stranici, ali samo u slučaju ako je već na početnoj stranici [...]

Obveza dvojnog iskazivanja cijena u internetskoj prodaji2022-11-03T15:05:25+00:00

Definiran fiksni tečaj konverzije kune u euro

2022-11-25T07:13:22+00:00

Definiran fiksni tečaj konverzije kune u euro ⇒ Euro od 01. siječnja 2023. Vijeće za ekonomske i financijske poslove na sjednici održanoj 12. srpnja 2022. donijelo je tri konačna pravna akta koja su potrebna kako bi Republika Hrvatska mogla uvesti euro 01. siječnja 2023. godine. Time se dovršio postupak u Vijeću Europske unije koji će Hrvatskoj omogućiti da postane dvadesetom članicom europodručja i da od 01. siječnja sljedeće godine upotrebljava zajedničku valutu EU-a, euro. Republika Hrvatska je uspješno ispunila sve potrebne gospodarske kriterije te će od 01. siječnja 2023. godine pristupiti europodručju i plaćati u eurima, a stopa konverzije između [...]

Definiran fiksni tečaj konverzije kune u euro2022-11-25T07:13:22+00:00

Koji su glavni troškovi uvođenja eura?

2022-12-12T21:34:01+00:00

Koji su glavni troškovi uvođenja eura? ⇒ Uvođenje eura Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove, odnosno rizike. Oni su uglavnom jednokratni i po svojoj veličini i važnosti relativno niski. Troškovi se mogu podijeliti na ekonomske učinke zamjene kune eurom i druge učinke, kao što su gubitak nacionalne valute kao simbola suvereniteta i nacionalnog identiteta. Nakon uvođenja eura Hrvatska će imati pravo izravno sudjelovati u oblikovanju i provedbi zajedničke monetarne politike na razini europodručja. Ekonomski učinci uvođenja eura U ekonomske se učinke svrstava rizik povećanja razine cijena pri konverziji. Međutim, građani ne trebaju strahovati od učinka uvođenja eura [...]

Koji su glavni troškovi uvođenja eura?2022-12-12T21:34:01+00:00
Go to Top