Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

2022-04-22T07:51:18+00:00

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ⇒ Uvođenje eura Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (koji je u proceduri donošenja) uredit će se uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj (euro je moguće uvesti najranije 01. siječnja 2023. godine). Zakon će propisati pravila o preračunavanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, utvrdit će se trajanje prijelaznog razdoblja u kojemu će se u optjecaju istodobno nalaziti kuna i euro te će se propisati obveza dvojnog iskazivanja, kao i način praćenja primjene te obveze. Prijedlog Zakona sadrži i odredbu o neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata. [...]