VIDEONADZOR

Uloga suvlasnika stambene zgrade prilikom postavljanja sustava videonadzora

2024-03-26T07:45:51+00:00

Uloga suvlasnika stambene zgrade prilikom postavljanja sustava videonadzora ⇒ U nastavku prenosimo odgovor Agencije za zaštitu podataka (Agencija) na upit vezan uz ulogu suvlasnika stambene zgrade prilikom postavljanja sustava videonadzora. Obavijest o videonadzoru Prvenstveno ističemo kako suvlasnici stambene zgrade predstavljaju voditelje obrade u smislu odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka. S tim u vezi, Agencija preporučuje da na obavijesti o videonadzoru bude naznačeno da su upravo suvlasnici stambene zgrade voditelji obrade, dok kontakti podaci mogu biti generičke naravi (primjerice: suvlasnicizgrade@gmail.com). Ako ne postoji pisani sporazum te nije određen predstavnik suvlasnika, tada suvlasnici zgrade mogu zajedničkim dogovorom odrediti osobu koja će [...]

Uloga suvlasnika stambene zgrade prilikom postavljanja sustava videonadzora2024-03-26T07:45:51+00:00

Korištenje videonadzora na radnom mjestu

2024-03-26T07:46:45+00:00

Korištenje videonadzora na radnom mjestu ⇒ U Zakonu o zaštiti na radu (dalje u tekstu: Zakon) propisano je korištenje nadzornih uređaja kao sredstva zaštite na radu. Pri postavljanju ovih uređaja u radnim prostorijama, poslodavac mora voditi računa o odredbama Zakona, ali i odredbama Zakona o radu, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa kojima je uređena zaštita privatnosti osoba i dostojanstva radnika. Zakonom je dopušteno korištenje nadzornih uređaja radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu, ili u [...]

Korištenje videonadzora na radnom mjestu2024-03-26T07:46:45+00:00

Videonadzor i obrada osobnih podataka

2024-03-26T07:48:17+00:00

Videonadzor i obrada osobnih podataka ⇒ Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine. Videonadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije ili dijelovi prostorija čiji je nadzor nužan radi postizanje navedene svrhe. Obveza je voditelja ili izvršitelja obrade da stavi oznaku za videonadzor, a koja treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja te označena tekstom i slikom. Navedena obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi čl. 13. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku te tekst kojim se ispitanicima [...]

Videonadzor i obrada osobnih podataka2024-03-26T07:48:17+00:00
Go to Top