Novi Zakon o strancima – boravak i rad državljana trećih zemalja

2020-11-21T18:45:53+00:00

U zakonskoj proceduri novi je Zakon o strancima, a koji bi trebao stupiti na snagu 01. siječnja 2021. godine. Konačnim prijedlogom novog zakona na jasniji se način propisuju odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca te se na drugačiji način regulira njihovo zapošljavanje u Republici Hrvatskoj.

Novi Zakon o strancima – boravak i rad državljana trećih zemalja2020-11-21T18:45:53+00:00