WEBINARI

Elektroničko poslovanje – korištenje u praksi

2022-03-30T07:46:57+00:00

Digitalno, digitalizacija, e-poslovanje, e-usluge, e-komunikacija… Elektroničko poslovanje je sve češći način poslovanja u današnje vrijeme i odvijanja poslovanja među tvrtkama. Koristite li sredstva elektroničke identifikacije u svakodnevnom radu? Iz digitalnog sustava ispisujete dokumente kako bi ih ručno potpisali i zatim vratili u digitalni sustav? Korištenjem dostupnih javnih ICT resursa, ponajprije eOI (elektroničke osobne iskaznice), mobilne aplikacije Certila, sustava e-Građani i ostalih e-Servisa moguće je brzo i lako unaprijediti poslovanje uz značajne uštede u vremenu i troškovima.

Elektroničko poslovanje – korištenje u praksi2022-03-30T07:46:57+00:00

Uredsko poslovanje s naglaskom na novu Uredbu i Naputak

2022-03-28T11:38:38+00:00

Nova Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 75/21) primjenjuje se na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima (javnopravna tijela). Novom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave, a naglasak je na digitalizaciji, odnosno uvođenju obveznog informacijskog sustava uredskog poslovanja najkasnije do 1. siječnja 2023. godine.

Uredsko poslovanje s naglaskom na novu Uredbu i Naputak2022-03-28T11:38:38+00:00

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa – novi obveznici i nova pravila

2022-02-28T18:38:01+00:00

Svrha novog Zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa – novi obveznici i nova pravila2022-02-28T18:38:01+00:00
Go to Top