ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Tajnost podataka u postupku javne nabave

2022-05-18T06:46:26+00:00

Tajnost podataka u postupku javne nabave ⇒ Tajnost podataka javna nabava Odredbom čl. 52. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije temeljem zakona, drugog propisa, ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke, ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. U slučaju da je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu temeljem koje su ti podaci označeni tajnima. To zapravo znači kako pravni subjekt mora navesti zakon, drugi propis, ili opći akt temeljem kojeg su neki podaci označeni tajnima. Izuzetak Od navedenog [...]

Tajnost podataka u postupku javne nabave2022-05-18T06:46:26+00:00

Sukob interesa u postupku javne nabave

2022-05-18T06:47:07+00:00

Sukob interesa - javna nabava ⇒ Zakon o javnoj nabavi Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) je određeno kako je naručitelj obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa - javna nabava Sukob interesa - javna nabava, između naručitelja i gospodarskog subjekta, kako je to određeno Zakonom o javnoj nabavi, obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja, ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne [...]

Sukob interesa u postupku javne nabave2022-05-18T06:47:07+00:00

Primjena eRačuna u javnoj nabavi

2022-04-13T10:52:01+00:00

Primjena eRačuna u javnoj nabavi ⇒ E račun - Zakon o izdavanju u javnoj nabavi U praksi su česta pitanja i nedoumice na koje se točno račune primjenjuje Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Zakon se primjenjuje na elektroničke račune (e Račun) koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava. Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene [...]

Primjena eRačuna u javnoj nabavi2022-04-13T10:52:01+00:00
Go to Top