MINIMALNA PLAĆA

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine

2021-09-22T06:06:21+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine ⇒ Zakon o minimalnoj plaći U Narodnim novinama broj 119/2020 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu koja stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine. Uredbu je donijela Vlada Republike Hrvatske, a na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN, br. 118/18). Visina minimalne plaće Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.250,00 kuna. Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a isplaćivat će se u veljači 2021. godine. Uredbom o visini minimalne [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine2021-09-22T06:06:21+00:00

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020.

2021-09-22T06:13:07+00:00

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020. ⇒ Pravna osnova Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu, Zakonom o minimalnoj plaći. Prema članku 90. Zakona o radu poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenoga kolektivnim ugovorom. Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređena kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu. Zakon o minimalnoj plaći Posebni propis koji utvrđuje iznos minimalne plaće je Zakon o minimalnoj plaći (NN br. [...]

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020.2021-09-22T06:13:07+00:00
Go to Top