MINIMALNA PLAĆA

Nova minimalna plaća od 01.01.2024. godine

2024-03-26T17:03:03+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2024. godine ⇒ Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN broj 118/18 i 120/21), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2024. godinu, a koja je objavljena u Narodnim novinama broj 125/23. Minimalna plaća u 2024. godini Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. utvrđuje se u bruto iznosu od 840,00 eura. Uredba o visini minimalne plaće stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Minimalna plaća za 2024. godinu iznosit će 840,00 eura bruto, što je uvećanje iznosa minimalne plaće od 140,00 eura u odnosu [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2024. godine2024-03-26T17:03:03+00:00

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1)

2024-03-26T17:08:50+00:00

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1) ⇒ Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor U Narodnim novinama broj 68/23 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, a koji stupa na snagu sa 1. srpnjem ove godine. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine broj 32/15, 102/15 i 35/17). Sadržaj obračunskih isprava Novim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka na [...]

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1)2024-03-26T17:08:50+00:00

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća

2024-03-26T17:03:57+00:00

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća ⇒ Transparentnost plaća Velika većina u Europskom parlamentu glasovala je (krajem ožujka ove godine) za usvajanje nove Direktive o transparentnosti plaća (Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama), prema kojoj će poduzeća u EU-u morati otkriti informacije koje će zaposlenicima olakšati da usporede plaće i razotkriju razlike u plaći na temelju spola. Radnici će imati pravo na informacije o plaći za svoju kategoriju radnog mjesta, a poduzeća će morati poduzeti mjere ako je [...]

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća2024-03-26T17:03:57+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine

2024-01-31T08:12:20+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine ⇒ Minimalna plaća 2023. Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN broj 118/18 i 120/21), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2023. godinu, a koja je objavljena u Narodnim novinama broj 122/22. Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 eura (minimalna plaća za 2023. godinu iznosi 5.274,15 kuna). Uredba o visini minimalne plaće stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a s datumom kada euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj. U skladu sa Zakonom [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine2024-01-31T08:12:20+00:00

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022.

2023-03-31T06:22:26+00:00

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. ⇒ Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. godinu objavljena je u Narodnim novinama broj 130/21, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. Dnevni iznos neto plaće Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2022. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 101,73 kune. Na ovaj iznos plaće, odnosno iz iznosa plaće ne [...]

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022.2023-03-31T06:22:26+00:00

Smanjenje plaće i obveze iz radnog odnosa u okolnostima epidemije

2023-03-31T06:25:54+00:00

Smanjenje plaće i obveze iz radnog odnosa u okolnostima epidemije ⇒ Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezano uz mogućnost jednostranog smanjenja plaće radniku od strane poslodavca, i to iz razloga povezanih s okolnostima epidemije bolesti COVID-19. Navodi se slučaj penaliziranja radnika koji su u samoizolaciji manjom plaćom, a uslijed mišljenja poslodavca o neodgovornom ponašanju radnika koji su izvan radnog vremena došli u kontakt s osobama zaraženim virusom SARS-CoV-2, zbog čega im je od strane nadležnog tijela određena samoizolacija. U nastavku prenosimo mišljenje kako slijedi: „Podatak o plaći na koju radnik ima pravo dio je zakonom propisanog [...]

Smanjenje plaće i obveze iz radnog odnosa u okolnostima epidemije2023-03-31T06:25:54+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2022. godine

2023-03-31T06:27:39+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2022. godine ⇒ U Narodnim novinama broj 117/2021 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu koja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. Uredbu je donijela Vlada Republike Hrvatske, a na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN, br. 118/18). Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.687,50 kuna, što je uvećanje iznosa minimalne plaće za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu od 437,50 kuna u bruto iznosu. Minimalna plaća od 01.01.2023. godine - OVDJE Nova minimalna plaća Nova [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2022. godine2023-03-31T06:27:39+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine

2021-12-09T08:21:08+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine ⇒ (Nova minimalna plaća 01.01.2022. godine »OVDJE) Zakon o minimalnoj plaći U Narodnim novinama broj 119/2020 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu koja stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine. Uredbu je donijela Vlada Republike Hrvatske, a na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN, br. 118/18). Visina minimalne plaće Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.250,00 kuna. Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a isplaćivat će se u veljači [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine2021-12-09T08:21:08+00:00

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020.

2022-04-13T10:51:16+00:00

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020. ⇒ (Nova minimalna plaća 01.01.2022. godine »OVDJE) Pravna osnova Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu, Zakonom o minimalnoj plaći. Prema članku 90. Zakona o radu poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenoga kolektivnim ugovorom. Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređena kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu. Zakon o minimalnoj plaći Posebni propis koji utvrđuje iznos minimalne plaće je [...]

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020.2022-04-13T10:51:16+00:00
Go to Top