PARNIČNI POSTUPAK

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa

2024-03-15T09:31:35+00:00

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa ⇒ Dostava odluka Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZR) je određeno kako se na dostavu odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa, uključujući i dostavu odluka o otkazu ugovora o radu te odluka donesenih u postupcima sudske zaštite prava iz radnih odnosa iz čl. 133. ZR-a, primjenjuju na odgovarajući način odredbe o dostavi iz propisa kojim je uređen parnični postupak, odnosno Zakon o parničnom postupku (NN, br. 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19; u daljnjem tekstu: ZPP), osim ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, [...]

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa2024-03-15T09:31:35+00:00
Go to Top