ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2023. – obrazac ZPP-DOH

2024-03-15T09:34:25+00:00

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2023. - obrazac ZPP-DOH ⇒ Prenosimo obavijest Porezne uprave o dostavi obrasca ZPP-DOH radi priznavanja prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2023. godinu. Građani na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2023. godinu, mogu do 29. veljače 2024. putem sustava ePorezna i mobilne aplikacije mPorezna dostaviti zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH). Obrazac se dostavlja koristeći bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti (token Internet bankarstva, mToken, certifikati, eOI, [...]

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2023. – obrazac ZPP-DOH2024-03-15T09:34:25+00:00

(Ne)oporeziv primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu – napojnice

2024-01-31T08:04:59+00:00

(Ne)oporeziv primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu – napojnice ⇒ Oporezivanje napojnice Obveznik fiskalizacije kod kojeg je ostvaren primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice) primljen od strane trećih osoba, od 1. siječnja 2024. godine, uz račun dužan je dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i podatak o tom primitku putem uspostavljene elektroničke veze. Od 1. siječnja 2024. godine drugim se dohotkom smatraju primici po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu primljeni od strane trećih osoba (napojnice) evidentirane u sustavu fiskalizacije prema posebnom propisu o fiskalizaciji iznad propisanog iznosa. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Obračun poreza [...]

(Ne)oporeziv primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu – napojnice2024-01-31T08:04:59+00:00

Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi

2024-01-03T07:26:03+00:00

Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi ⇒ U nastavku prenosimo obavijest Porezne uprave vezano za izvješćivanje o isplatama primitaka na osnovu rada putem digitalnih radnih platformi u Obrascu JOPPD. Zbog primjene odredbama Zakonu o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – Odluka USRH) prilagođen je Pravilnik o porezu na dohodak u dijelu izvješćivanja o isplatama primitaka na osnovu rada putem digitalnih radnih platformi u Obrascu JOPPD, odnosno dopunjeni su prilozi 1. i 3. Obrasca JOPPD. Prilog 1. Obrasca JOPPD, koji se odnosi na podnositelje izvješća, proširuje se za još jednu oznaku, oznaku [...]

Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi2024-01-03T07:26:03+00:00

Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera, ugošćenja i donacije

2023-07-05T20:47:53+00:00

Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera, ugošćenja i donacije ⇒ Reprezentacija Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera i ugošćenja su 100% računovodstveni trošak za obveznike poreza na dobit, odnosno 100% izdatak za obveznike poreza na dohodak. U nastavku ove troškove/izdatke promatramo s poreznog motrišta, tj. koliko su ti troškovi ili izdatci porezno priznati. Oprez kod nadolazećih domjenaka za zaposlenike, jesu li pozvani i prisutni poslovni partneri? Za obveznike poreza na dobit definirano je tko se smatra poslovnim partnerom. Poslovnim se partnerima smatraju osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti. Radnici - zaposlenici Primicima po osnovi nesamostalnog [...]

Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera, ugošćenja i donacije2023-07-05T20:47:53+00:00

Porezni tretman donacija

2022-11-25T07:24:34+00:00

Porezni tretman donacija ⇒ Porezna uprava na svojim web strancima objavila je važne informacije o poreznom tretmanu donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Davatelji donacija Za sve dane donacije (u novcu i/ili naravi i/ili hrani) izravno pravnim i fizičkim osobama ili putem humanitarnih udruga: obveznici poreza na dobit mogu utvrditi porezno priznate rashode neovisno o visini prihoda ostvarenog u prethodnoj godini i obveznici poreza na dohodak, koji obavljaju samostalne djelatnosti, mogu utvrditi porezno priznate izdatke neovisno o visini ostvarenih primitaka. Davatelji donacije, kao porezni obveznici, u svom knjigovodstvu osiguravaju potrebne podatke [...]

Porezni tretman donacija2022-11-25T07:24:34+00:00

Troškovi na službenom putovanju

2024-06-06T17:03:15+00:00

Službeno putovanje - troškovi ⇒ Naknada materijalnih troškova Pravo radnika na naknadu materijalnih troškova koji su nastali na službenom putovanju nije definirano Zakonom o radu. Radnik koji je na službenom putu ima pravo na dnevnicu i naknadu troškova nastalih na službenom putovanju. Troškovi koji su nastali na službenom putovanju uređuju odredbe kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili nekog drugog akta poslodavca. Uvjeti i iznosi po kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu radnicima isplatiti neoporezivo utvrđeni su Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Putovanje u inozemstvo Iznosi i [...]

Troškovi na službenom putovanju2024-06-06T17:03:15+00:00

Neoporezivi primici

2022-12-12T07:25:01+00:00

Neoporezivi primici ⇒ Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka 2022. - OVDJE Neoporezivi primici Neoporezivi primici radnika koji se obvezno moraju isplatiti na tekući račun su: novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika, do 5.000,00 kn godišnje, novčane paušalne naknade za troškove prehrane radnika, do 5.000,00 kn godišnje, naknade za troškove smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije (kopije ugovora ili računa dostavljenih poslodavcu), do visine stvarnih izdataka, naknade za troškove redovne skrbi djece radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i [...]

Neoporezivi primici2022-12-12T07:25:01+00:00
Go to Top