ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Fina poziva sve poduzetnike na predaju GFI-ja do 30. travnja 2024.

2024-07-05T07:02:24+00:00

Fina poziva sve poduzetnike na predaju GFI-ja do 30. travnja 2024. ⇒ GFI za 2023. Fina poziva sve poduzetnike, obveznike primjene Zakona o računovodstvu (NN br. 178/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23) da godišnje financijske izvještaja za 2023. godinu dostave Financijskoj agenciji u rokovima propisanim Zakonom i to: za statističke i druge potrebe do 30. travnja 2024. godine, za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine, konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine. Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za [...]

Fina poziva sve poduzetnike na predaju GFI-ja do 30. travnja 2024.2024-07-05T07:02:24+00:00

Novi iznosi neoporezivih primitaka u 2024. godini

2024-07-05T07:04:00+00:00

Novi iznosi neoporezivih primitaka u 2024. godini ⇒ U Narodnim novinama broj 143/23 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, a koji je stupio na snagu 2. prosinca 2023. godine, osim članaka 1. do 21., članaka 24. do 26. te članka 27. stavka 3. Pravilnika koji stupaju na snagu 2. siječnja 2024. godine. Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka moći će se isplatiti tek od 1. siječnja 2024. godine. Posljednjim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak izmijenjeni su, pored ostalog, i novčani iznosi iz čl. 6. i 7. Pravilnika koji su povećani, a neka od njih [...]

Novi iznosi neoporezivih primitaka u 2024. godini2024-07-05T07:04:00+00:00

Predaja financijskih izvještaja za tvrtke koje ne posluju

2024-07-05T07:04:39+00:00

Predaja financijskih izvještaja za tvrtke koje ne posluju ⇒ Treba li tvrtka koja ne posluje (privremeno mirovanje) predavati godišnje financijske izvještaje GFI-POD? Tvrtke u privremenom mirovanju i predaja GFI-POD Godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) društvo treba dostaviti u Finu iako ne posluje, a ako je poslovalo u prijašnjim razdobljima te u poslovnim knjigama ima evidentiranu imovinu i obveze. U tom slučaju, ako društvo tijekom izvještajne godine nije ostvarilo niti prihode, niti rashode, na stranici za upis općih podataka (referentna stranica u Excel obrascu), u polje poslovne aktivnosti u razdoblju izvještavanja, obveznik upisuje NE, a popunjava samo bilančne pozicije. GFI-POD ne trebaju [...]

Predaja financijskih izvještaja za tvrtke koje ne posluju2024-07-05T07:04:39+00:00

Novi neoporezivi primici u 2024. – obračun i iskazivanje u JOPPD obrascu

2024-01-31T10:59:09+00:00

Uskoro se očekuju izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koji donosi povećanje neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti radnicima. Pravo na nove neoporezive primitke mogu iskoristiti i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, odnosno obrtnici za sebe osobno. Kod većine poduzetnika radi se o isplatama u jednoj kalendarskoj godini, a za koje treba postojati odluka.

Novi neoporezivi primici u 2024. – obračun i iskazivanje u JOPPD obrascu2024-01-31T10:59:09+00:00

Pripreme za izradu financijskih izvještaja u eurima

2023-12-04T20:07:54+00:00

U financijskim izvještajima poduzetnika koji svoje financijske izvještaje pripremaju sukladno HSFI, gdje su podaci iskazani u euru, usporedni podaci iz prethodnih izvještajnih razdoblja u kuni preračunavaju se i prikazuju u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, a poduzetnici koji su obveznici primjene MSFI, prikazuju usporedne podatke sukladno odredbama MSFI .

Pripreme za izradu financijskih izvještaja u eurima2023-12-04T20:07:54+00:00

Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe

2023-03-31T06:15:56+00:00

Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe ⇒ U Narodnim novinama broj 11/23 objavljena je Odluka o objavljivanju Priručnika s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti). Tekst prijevoda možete pronaći OVDJE. Kodeks etike za profesionalne računovođe Objavljuje se Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2022., koji je pripremio Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA), u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora uz odobrenje IFAC-a prevela na hrvatski jezik. Najnovije objave u našim [...]

Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe2023-03-31T06:15:56+00:00

Vrijednosno usklađenje imovine (potraživanja od kupaca)

2023-05-25T06:45:11+00:00

Vrijednosno usklađenje imovine (potraživanja od kupaca) ⇒ Za obveznike poreza na dobit, imovina je ukupna vrijednost sredstava kojom poduzetnik raspolaže u obavljanju svoje djelatnosti, a može se pojaviti u tri oblika i to u: materijalnom obliku (u obliku stvari), nematerijalnom obliku (u obliku prava), novčanom obliku. Imovinu čine potraživanja koja mogu biti dugoročna i kratkoročna. Prezentiranje godišnjih financijskih izvještaja Sukladno Zakonu o računovodstvu, mikro, mali i srednji poduzetnici te ostali poduzetnici koji se ne mogu razvrstati po kriterijima tog Zakona, dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI), dok su veliki poduzetnici prema ovom [...]

Vrijednosno usklađenje imovine (potraživanja od kupaca)2023-05-25T06:45:11+00:00

Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa zbog uvođenja eura

2023-03-05T12:09:57+00:00

Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa zbog uvođenja eura ⇒ Uz donošenje Zakona o uvođenju eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura, potrebno je izmijeniti cijeli niz važećih zakonskih i podzakonskih propisa, koji sadržavaju značajniji broj odredbi povezanih s kunom. Vlada RH uputila je u saborsku proceduru 65 zakonskih prijedloga vezanih uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj na prihvaćanje u jednom čitanju, a do kraja godine u postupak će ići njih još 20-ak, kroz redovitu saborsku proceduru, a posredno su također vezani za uvođenje eura. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Prilagodba zakona vezanih uz [...]

Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa zbog uvođenja eura2023-03-05T12:09:57+00:00

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu

2023-05-25T06:46:55+00:00

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu ⇒ Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine broj 22/22, na snazi od 3. ožujka 2022.). Navedeno znači kako se rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2021. godinu vraćaju na redoviti rok, odnosno na datum do 30. travnja. Rok predaje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za statističke i druge potrebe je do 30. travnja 2022. godine, a za javnu objavu do 30. lipnja 2022. godine.  Rokovi dostave izvještaja Obveznici primjene Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 78/15, 134/15, [...]

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu2023-05-25T06:46:55+00:00

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine

2023-10-12T06:15:45+00:00

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine ⇒ Isplata dobiti Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine propisano je Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o računovodstvu. Podredno, temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, djelomično je moguće urediti raspored dobiti i u odredbama statuta za dioničko društvo, odnosno društvenog ugovora kada se radi o društvu s ograničenom odgovornošću. Odlukom o upotrebi dobiti članovi društva mogu, ako se društvenim ugovorom drugačije ne odredi, iznos dobiti u potpunosti ili dijelom unijeti u rezerve društva ili ostaviti kao zadržanu dobit. Dioničko društvo  Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini, prema čl. 220. Zakona o trgovačkim društvima, [...]

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine2023-10-12T06:15:45+00:00
Go to Top