ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Razumijevanje financija za nefinancijaše (osnove računovodstva i financija)

2023-07-18T09:31:26+00:00

Nepoznavanje osnova računovodstva i nedovoljno razumijevanje financija može imati negativne posljedice za poslovanje, jer samo jedna loša odluka može ugroziti rad poduzeća, a bez obzira na radno mjesto, određena ekonomska (financijska) znanja danas su neizbježna za svaku menadžersku/voditeljsku poziciju.

Razumijevanje financija za nefinancijaše (osnove računovodstva i financija)2023-07-18T09:31:26+00:00

Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe

2023-03-31T06:15:56+00:00

Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe ⇒ U Narodnim novinama broj 11/23 objavljena je Odluka o objavljivanju Priručnika s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti). Tekst prijevoda možete pronaći OVDJE. Kodeks etike za profesionalne računovođe Objavljuje se Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2022., koji je pripremio Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA), u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora uz odobrenje IFAC-a prevela na hrvatski jezik. Najnovije objave u našim [...]

Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe2023-03-31T06:15:56+00:00

Vrijednosno usklađenje imovine (potraživanja od kupaca)

2023-05-25T06:45:11+00:00

Vrijednosno usklađenje imovine (potraživanja od kupaca) ⇒ Za obveznike poreza na dobit, imovina je ukupna vrijednost sredstava kojom poduzetnik raspolaže u obavljanju svoje djelatnosti, a može se pojaviti u tri oblika i to u: materijalnom obliku (u obliku stvari), nematerijalnom obliku (u obliku prava), novčanom obliku. Imovinu čine potraživanja koja mogu biti dugoročna i kratkoročna. Prezentiranje godišnjih financijskih izvještaja Sukladno Zakonu o računovodstvu, mikro, mali i srednji poduzetnici te ostali poduzetnici koji se ne mogu razvrstati po kriterijima tog Zakona, dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI), dok su veliki poduzetnici prema ovom [...]

Vrijednosno usklađenje imovine (potraživanja od kupaca)2023-05-25T06:45:11+00:00

Prava, obveze i odgovornosti direktora u vođenju poslovanja

2023-08-24T07:52:58+00:00

Kako bismo vam olakšali i pomogli u svakodnevnim poslovnim izazovima s opsežnim zakonskim pravilima s kojima se susrećete, pogotovo što za bilo kakvu pogrešku možete odgovarati prekršajno i kazneno, pripremili smo stručnu, dvodnevnu edukaciju samo za direktore-članove uprave. U dva dana sa stručnim suradnicima iz prakse provjerite koje obveze ima i za što je odgovoran direktor (član uprave društva), i to posebice u financijskom poslovanju (kao što je na primjer institut proboja pravne osobnosti prema Općem poreznom zakonu temeljem čega uprava društva, odnosno izvršni direktori društva odgovaraju kao porezni jamci za obveze društva na osnovi neplaćenih javnih davanja, naravno, ukoliko su ispunjeni uvjeti za proboj pravne osobnosti propisani zakonom). Također, skrenut ćemo pozornost na pažnju koju direktor mora posvetiti kod osiguranja naplate tražbine, kao i na obveze uprave propisane Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u osiguranju likvidnosti i solventnosti društva, kod izdavanja instrumenata plaćanja te institutu naplate tražbine putem ovrhe na nekretnini. Ukazujemo i na obvezu uprave društva za pokretanje stečajnog postupka (u slučaju kada su ispunjeni uvjeti za pokretanje stečajnog postupka propisani Stečajnim zakonom), kao i na pitanja i dileme iz područja financija: od plaće i neoporezivih primitaka, računa, financijskih izvještaja, troškova do poreza i poreznih osnovica.

Prava, obveze i odgovornosti direktora u vođenju poslovanja2023-08-24T07:52:58+00:00

Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa zbog uvođenja eura

2023-03-05T12:09:57+00:00

Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa zbog uvođenja eura ⇒ Uz donošenje Zakona o uvođenju eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura, potrebno je izmijeniti cijeli niz važećih zakonskih i podzakonskih propisa, koji sadržavaju značajniji broj odredbi povezanih s kunom. Vlada RH uputila je u saborsku proceduru 65 zakonskih prijedloga vezanih uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj na prihvaćanje u jednom čitanju, a do kraja godine u postupak će ići njih još 20-ak, kroz redovitu saborsku proceduru, a posredno su također vezani za uvođenje eura. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Prilagodba zakona vezanih uz [...]

Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa zbog uvođenja eura2023-03-05T12:09:57+00:00

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu

2023-05-25T06:46:55+00:00

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu ⇒ Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine broj 22/22, na snazi od 3. ožujka 2022.). Navedeno znači kako se rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2021. godinu vraćaju na redoviti rok, odnosno na datum do 30. travnja. Rok predaje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za statističke i druge potrebe je do 30. travnja 2022. godine, a za javnu objavu do 30. lipnja 2022. godine.  Rokovi dostave izvještaja Obveznici primjene Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 78/15, 134/15, [...]

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu2023-05-25T06:46:55+00:00

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine

2023-06-19T11:49:02+00:00

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine ⇒ Isplata dobiti Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine propisano je Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o računovodstvu. Podredno, temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, djelomično je moguće urediti raspored dobiti i u odredbama statuta za dioničko društvo, odnosno društvenog ugovora kada se radi o društvu s ograničenom odgovornošću. Odlukom o upotrebi dobiti članovi društva mogu, ako se društvenim ugovorom drugačije ne odredi, iznos dobiti u potpunosti ili dijelom unijeti u rezerve društva ili ostaviti kao zadržanu dobit. Dioničko društvo  Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini, prema čl. 220. Zakona o trgovačkim društvima, [...]

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine2023-06-19T11:49:02+00:00

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu

2023-03-09T12:17:26+00:00

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu ⇒ Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvo financija je na svojoj web stranci (mfin.gov.hr) objavilo obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020. godinu. Navedenu obavijest prenosimo u cijelosti: „Obavještavamo poduzetnike koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa da se slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan, vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu [...]

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu2023-03-09T12:17:26+00:00

Inventura

2023-05-25T07:42:39+00:00

Inventura ⇒ Inventura - što se popisuje? Popisuju se sve vrste imovina i obveza koje poduzetnik ima. Znači: materijalna imovina (inventar, zalihe...), nenaplaćena potraživanja, krediti, pozajmice, depoziti, vrijednosni papiri, novac na deviznim i žiro računima i blagajna. Obveze čine neplaćene fakture prema dobavljačima, primljeni krediti, neisplaćene plaće, davanja državi i dr. Zašto se inventura provodi? Zakon o računovodstvu propisuje obvezu popisivanja cjelokupne imovine i izvora vlasništva (vlastiti kapital + obveze) na dan godišnjih financijskih izvještaja tj. na 31.12. svake godine. Međunarodni računovodstveni standardi također propisuju da financijski izvještaji trebaju realno i objektivno iskazivati stanja imovine i obveza, za što je [...]

Inventura2023-05-25T07:42:39+00:00
Go to Top