ZAKON O RADU

Rad na određeno vrijeme korisnika mirovine

2023-09-15T10:50:47+00:00

Rad na određeno vrijeme korisnika mirovine ⇒ Prenosimo mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o radu na određeno vrijeme korisnika mirovine. Zakon o mirovinskom osiguranju Zakonom o mirovinskom osiguranju je propisano da se korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, isplata mirovine obustavlja. Iznimno, mirovina se neće obustaviti, ako je riječ o korisniku mirovine iz članka 99. toga Zakona, koji je nastavio raditi ili se tijekom korištenja toga prava zaposli do polovice punog radnog vremena. S druge pak strane, naglašavamo da su u pogledu mogućnosti zakonitog i pravilnog [...]

Rad na određeno vrijeme korisnika mirovine2023-09-15T10:50:47+00:00

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika

2023-06-16T06:27:20+00:00

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika ⇒ U Narodnim novinama broj 55/23 objavljen je Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika sa stupanjem na snagu 01. lipnja 2023. godine. Zaštita zdravlja maloljetnika Pravilnikom se radi zaštite zdravlja, sigurnosti i razvoja maloljetnika, uređuje način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti i druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika. Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1). Nakon obavljenog zdravstvenog [...]

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika2023-06-16T06:27:20+00:00

Pravo radnika na neplaćeni dopust

2023-11-23T16:00:10+00:00

Pravo radnika na neplaćeni dopust ⇒ Neplaćeni dopust Odredbom članka 87. stavka 1. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) propisana je mogućnost da poslodavac radniku na njegov zahtjev odobri neplaćeni dopust za koje vrijeme prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno. Zakon ne navodi razloge zbog kojih poslodavac može odobriti neplaćeni dopust, kao niti vremensko ograničenje trajanja dopusta, već je navedeno prepušteno odluci poslodavca, odnosno dogovoru između poslodavca i radnika. Radni odnos za vrijeme neplaćenog dopusta Za vrijeme neplaćenog dopusta radni odnos se ne prekida, već [...]

Pravo radnika na neplaćeni dopust2023-11-23T16:00:10+00:00

Dodatak ugovora o radu za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće)

2023-11-23T15:16:41+00:00

Dodatak ugovora o radu za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće) ⇒ Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) u članku 17. definira rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu. Rad od kuće Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca. Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu mogu se obavljati kao: stalan, privremen, povremen. Vremenski okvir može se ugovoriti na prijedlog radnika [...]

Dodatak ugovora o radu za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće)2023-11-23T15:16:41+00:00

Prekovremeni rad i korištenje slobodnog dana

2023-06-16T06:29:33+00:00

Prekovremeni rad i korištenje slobodnog dana ⇒ Prenosimo mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u slučaju kada se radi o prekovremenom radu i korištenju slobodnog dana - poslodavac može kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu urediti pravo radnika na povećanu plaću za prekovremeni rad ili mogućnost odobravanja slobodnog dana radniku umjesto isplate povećane plaće za prekovremeni rad. Odredbom članka 94. stavka 1. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) propisano je pravo radnika na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom i [...]

Prekovremeni rad i korištenje slobodnog dana2023-06-16T06:29:33+00:00

Službeni put i prekovremeni rad

2023-11-16T08:45:58+00:00

Službeni put i prekovremeni rad ⇒ Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98 /19 i 151/22) je određen pojam radnog vremena na način da je radno vrijeme vremensko razdoblje u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac. Pri upućivanju radnika na službeni put, poslodavac bi u svakom slučaju morao voditi računa da radniku, ne uračunavajući pri tome vrijeme provedeno na putu, osigura pravo na odmore u minimalnom trajanju koje propisuje Zakon o radu. Najnovije objave [...]

Službeni put i prekovremeni rad2023-11-16T08:45:58+00:00

Rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba radnika

2023-04-20T06:43:50+00:00

Rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba radnika ⇒ Prenosimo Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kod prava radnika na rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba. Radnik koji radi na izdvojenom mjestu rada dužan je pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim propisima. Rad na izdvojenom mjestu rada Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) u članku 17.c propisuje da radnik koji radi u prostoru poslodavca, može radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba, zatražiti od poslodavca izmjenu ugovora o radu kojim bi [...]

Rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba radnika2023-04-20T06:43:50+00:00

Ugovor o radu na određeno vrijeme u kontekstu izmjena Zakona o radu

2023-11-23T15:18:25+00:00

Ugovor o radu na određeno vrijeme u kontekstu izmjena Zakona o radu ⇒ Prijelaznom odredbom članka 64. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 151/22) propisano je da se na ugovore o radu koji su sklopljeni na određeno vrijeme, a koji prije stupanja na snagu ovoga Zakona nisu prestali, neće primjenjivati odredba članka 2. ovoga Zakona do isteka vremena na koje su sklopljeni. Ako je prvi ugovor na određeno vrijeme sklopljen prije 1.1.2023. bez upisanog objektivnog razloga, poslodavac neće biti u prekršaju ili ako je takav ugovor sklopljen na razdoblje duže od tri godine, trajat će do predviđenog [...]

Ugovor o radu na određeno vrijeme u kontekstu izmjena Zakona o radu2023-11-23T15:18:25+00:00

Objavljenje izmjene i dopune Zakona o radu

2023-11-23T15:19:19+00:00

Objavljenje izmjene i dopune Zakona o radu ⇒ Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu U Narodnim novinama broj 151/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2023. godine (osim članka 55. koji se odnosi na dostavu svih kolektivnih ugovora sa stupanjem na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56., rad putem digitalnih radnih platformi, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine). Najznačajnije zakonske promjene, između ostalih, su sprječavanje neopravdanog sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, novi načini obavljanja stalnih sezonskih poslova, potpunije i preciznije uređenje rada na [...]

Objavljenje izmjene i dopune Zakona o radu2023-11-23T15:19:19+00:00

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće)

2023-03-09T11:23:51+00:00

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće) ⇒ Euro i ugovor o radu Prenosimo odgovor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na upit o utjecaju uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na obvezu izmjene ugovora o radu, odnosno o potrebi mijenjanja ugovora o radu svih radnika budući da su u istima navedeni iznosi plaće u kunama, a radi potrebe dvojnog iskazivanja u kunama i eurima, odnosno od početka 2023. godine iskazivanja u eurima. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dalo je odgovor o utjecaju uvođenja eura kao [...]

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće)2023-03-09T11:23:51+00:00
Go to Top