ZAKON O RADU

Dan izbora (17.4.2024.) – radni ili neradni dan

2024-03-26T15:49:52+00:00

Dan izbora (17.4.2024.) – radni ili neradni dan ⇒ Od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zatraženo je tumačenje o neradnom danu na dan izbora prema Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, a mišljenje Ministarstva prenosimo u cijelosti: Uvodno treba istaknuti da je Predsjednik Republike Hrvatske donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 32/24), koji će se u Republici Hrvatskoj održati u srijedu, 17. travnja 2024. Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor dan provedbe izbora je neradni dan. Primjena Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski [...]

Dan izbora (17.4.2024.) – radni ili neradni dan2024-03-26T15:49:52+00:00

Primjena Zakona o radu na izmjene ugovora o radu radi prevođenja radnih mjesta u javnim službama

2024-05-02T13:58:45+00:00

Primjena Zakona o radu na izmjene ugovora o radu radi prevođenja radnih mjesta u javnim službama ⇒ Prijelaznom odredbom članka 36. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama propisano je da je čelnik javne službe dužan u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br. 22/24), provesti postupak tzv. prevođenja te službenicima i namještenicima ponuditi izmjenu ugovora o radu (Uredba je stupila na snagu 1. ožujka 2024.). Na ponudu izmjene ugovora o radu zatečenim službenicima i namještenicima u [...]

Primjena Zakona o radu na izmjene ugovora o radu radi prevođenja radnih mjesta u javnim službama2024-05-02T13:58:45+00:00

Rad putem digitalnih radnih platformi

2024-05-02T13:59:39+00:00

Rad putem digitalnih radnih platformi ⇒ Dana 01. siječnja 2024. godine stupile su na snagu odredbe Zakona o radu koje reguliraju rad putem digitalnih radnih platformi, a isti dan stupili su na snagu i podzakonski propisi kojima je detaljnije razrađen način vođenja evidencije rada korištenjem digitalnih radnih platformi, a koja se vodi putem novog informacijskog sustava Jedinstvene elektroničke evidencije rada (sustav JEER). U sustavu Jedinstvene elektroničke evidencije rada pohranjuju se podaci o samozaposlenim osobama, radnicima i ostalim osobama koje rad obavljaju putem digitalnih radnih platformi. Digitalna radna platforma Digitalna radna platforma Zakonom o radu definirana je kao pravna osoba koja pruža [...]

Rad putem digitalnih radnih platformi2024-05-02T13:59:39+00:00

Dokaz u cilju ostvarivanja prava na odsutnost s posla

2024-05-02T14:02:03+00:00

Dokaz u cilju ostvarivanja prava na odsutnost s posla ⇒ Pravo na odsutnost s posla novi je institut koji je rezultat usklađivanja s Direktivom (EU) 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, koje podrazumijeva pravo radnika na odsutnost s posla, jedan dan u kalendarskoj godini, u slučajevima kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga nastalog bolešću ili nesrećom, prijeko potrebna radnikova trenutačna nazočnost. To se razdoblje za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom smatra vremenom provedenim na radu. Mogućnost povoljnijeg uređenja toga prava, kako u smislu njegovog trajanja, [...]

Dokaz u cilju ostvarivanja prava na odsutnost s posla2024-05-02T14:02:03+00:00

Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi

2024-01-03T07:26:03+00:00

Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi ⇒ U nastavku prenosimo obavijest Porezne uprave vezano za izvješćivanje o isplatama primitaka na osnovu rada putem digitalnih radnih platformi u Obrascu JOPPD. Zbog primjene odredbama Zakonu o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – Odluka USRH) prilagođen je Pravilnik o porezu na dohodak u dijelu izvješćivanja o isplatama primitaka na osnovu rada putem digitalnih radnih platformi u Obrascu JOPPD, odnosno dopunjeni su prilozi 1. i 3. Obrasca JOPPD. Prilog 1. Obrasca JOPPD, koji se odnosi na podnositelje izvješća, proširuje se za još jednu oznaku, oznaku [...]

Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi2024-01-03T07:26:03+00:00

Rad na određeno vrijeme korisnika mirovine

2023-09-15T10:50:47+00:00

Rad na određeno vrijeme korisnika mirovine ⇒ Prenosimo mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o radu na određeno vrijeme korisnika mirovine. Zakon o mirovinskom osiguranju Zakonom o mirovinskom osiguranju je propisano da se korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, isplata mirovine obustavlja. Iznimno, mirovina se neće obustaviti, ako je riječ o korisniku mirovine iz članka 99. toga Zakona, koji je nastavio raditi ili se tijekom korištenja toga prava zaposli do polovice punog radnog vremena. S druge pak strane, naglašavamo da su u pogledu mogućnosti zakonitog i pravilnog [...]

Rad na određeno vrijeme korisnika mirovine2023-09-15T10:50:47+00:00

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika

2023-06-16T06:27:20+00:00

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika ⇒ U Narodnim novinama broj 55/23 objavljen je Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika sa stupanjem na snagu 01. lipnja 2023. godine. Zaštita zdravlja maloljetnika Pravilnikom se radi zaštite zdravlja, sigurnosti i razvoja maloljetnika, uređuje način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti i druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika. Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1). Nakon obavljenog zdravstvenog [...]

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika2023-06-16T06:27:20+00:00

Pravo radnika na neplaćeni dopust

2024-05-16T13:48:00+00:00

Pravo radnika na neplaćeni dopust ⇒ Neplaćeni dopust Odredbom članka 87. stavka 1. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) propisana je mogućnost da poslodavac radniku na njegov zahtjev odobri neplaćeni dopust za koje vrijeme prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno. Zakon ne navodi razloge zbog kojih poslodavac može odobriti neplaćeni dopust, kao niti vremensko ograničenje trajanja dopusta, već je navedeno prepušteno odluci poslodavca, odnosno dogovoru između poslodavca i radnika. Radni odnos za vrijeme neplaćenog dopusta Za vrijeme neplaćenog dopusta radni odnos se ne prekida, već [...]

Pravo radnika na neplaćeni dopust2024-05-16T13:48:00+00:00

Dodatak ugovora o radu za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće)

2024-03-15T09:04:58+00:00

Dodatak ugovora o radu za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće) ⇒ Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) u članku 17. definira rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu. Rad od kuće Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca. Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu mogu se obavljati kao: stalan, privremen, povremen. Vremenski okvir može se ugovoriti na prijedlog radnika [...]

Dodatak ugovora o radu za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće)2024-03-15T09:04:58+00:00

Prekovremeni rad i korištenje slobodnog dana

2023-06-16T06:29:33+00:00

Prekovremeni rad i korištenje slobodnog dana ⇒ Prenosimo mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u slučaju kada se radi o prekovremenom radu i korištenju slobodnog dana - poslodavac može kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu urediti pravo radnika na povećanu plaću za prekovremeni rad ili mogućnost odobravanja slobodnog dana radniku umjesto isplate povećane plaće za prekovremeni rad. Odredbom članka 94. stavka 1. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) propisano je pravo radnika na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom i [...]

Prekovremeni rad i korištenje slobodnog dana2023-06-16T06:29:33+00:00
Go to Top