ZAKON O RADU

Službeni put i prekovremeni rad

2024-01-31T08:11:31+00:00

Službeni put i prekovremeni rad ⇒ Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98 /19 i 151/22) je određen pojam radnog vremena na način da je radno vrijeme vremensko razdoblje u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac. Pri upućivanju radnika na službeni put, poslodavac bi u svakom slučaju morao voditi računa da radniku, ne uračunavajući pri tome vrijeme provedeno na putu, osigura pravo na odmore u minimalnom trajanju koje propisuje Zakon o radu. Najnovije objave [...]

Službeni put i prekovremeni rad2024-01-31T08:11:31+00:00

Rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba radnika

2023-04-20T06:43:50+00:00

Rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba radnika ⇒ Prenosimo Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kod prava radnika na rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba. Radnik koji radi na izdvojenom mjestu rada dužan je pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim propisima. Rad na izdvojenom mjestu rada Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) u članku 17.c propisuje da radnik koji radi u prostoru poslodavca, može radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba, zatražiti od poslodavca izmjenu ugovora o radu kojim bi [...]

Rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba radnika2023-04-20T06:43:50+00:00

Ugovor o radu na određeno vrijeme u kontekstu izmjena Zakona o radu

2024-03-15T09:05:35+00:00

Ugovor o radu na određeno vrijeme u kontekstu izmjena Zakona o radu ⇒ Prijelaznom odredbom članka 64. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 151/22) propisano je da se na ugovore o radu koji su sklopljeni na određeno vrijeme, a koji prije stupanja na snagu ovoga Zakona nisu prestali, neće primjenjivati odredba članka 2. ovoga Zakona do isteka vremena na koje su sklopljeni. Ako je prvi ugovor na određeno vrijeme sklopljen prije 1.1.2023. bez upisanog objektivnog razloga, poslodavac neće biti u prekršaju ili ako je takav ugovor sklopljen na razdoblje duže od tri godine, trajat će do predviđenog [...]

Ugovor o radu na određeno vrijeme u kontekstu izmjena Zakona o radu2024-03-15T09:05:35+00:00

Objavljenje izmjene i dopune Zakona o radu

2024-03-15T09:11:37+00:00

Objavljenje izmjene i dopune Zakona o radu ⇒ Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu U Narodnim novinama broj 151/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2023. godine (osim članka 55. koji se odnosi na dostavu svih kolektivnih ugovora sa stupanjem na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56., rad putem digitalnih radnih platformi, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine). Najznačajnije zakonske promjene, između ostalih, su sprječavanje neopravdanog sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, novi načini obavljanja stalnih sezonskih poslova, potpunije i preciznije uređenje rada na [...]

Objavljenje izmjene i dopune Zakona o radu2024-03-15T09:11:37+00:00

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće)

2024-03-26T17:04:42+00:00

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće) ⇒ Euro i ugovor o radu Prenosimo odgovor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na upit o utjecaju uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na obvezu izmjene ugovora o radu, odnosno o potrebi mijenjanja ugovora o radu svih radnika budući da su u istima navedeni iznosi plaće u kunama, a radi potrebe dvojnog iskazivanja u kunama i eurima, odnosno od početka 2023. godine iskazivanja u eurima. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dalo je odgovor o utjecaju uvođenja eura kao [...]

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće)2024-03-26T17:04:42+00:00

Prijedlog novog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada

2023-03-09T11:24:21+00:00

Prijedlog novog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada ⇒ Neprijavljeni rad Donošenje posebnog zakona radi suzbijanja neprijavljenoga rada jedna je od mjera iz Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenog rada u Republici Hrvatskoj 2021.-2024. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa. S početkom iduće godine na snagu bi trebao stupiti Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada (EU), čiji je prijedlog Vlada uputila u saborsku proceduru. Njime se definira neprijavljeni rad te način postupanja tijela uključenih u borbu protiv neprijavljenog rada, kao i postupak prelaska radnika iz nezakonitih u zakonite okvire. Novi regulatorni okvir će, osim doprinosa učinkovitoj borbi protiv neprijavljenoga rada, omogućiti i [...]

Prijedlog novog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada2023-03-09T11:24:21+00:00

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

2024-03-15T09:12:20+00:00

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ⇒ Vlada RH Saboru je uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojim se, između ostalog, nastoji spriječiti neopravdano uzastopno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, tako da bi se ugovor mogao sklopiti najduže na tri godine, odnosno s istim radnikom najviše tri uzastopna ugovora. Izmjene Zakona o radu sastavni su dio programa Vlade i uvrštene su u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nastoji se spriječiti neopravdano uzastopno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, tako da [...]

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu2024-03-15T09:12:20+00:00

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

2024-03-21T09:25:00+00:00

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima (mišljenje Ministarstva rada) ⇒ Sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19), ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem [...]

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima2024-03-21T09:25:00+00:00

Postupak izbora radničkog vijeća

2023-03-09T10:25:54+00:00

Postupak izbora radničkog vijeća ⇒ U nastavku prenosimo mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike oko postupka izbora radničkog vijeća i pravilnosti provedbe izbornog postupka, a koji je uređen Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća. Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine br. 3/16, 52/17 i 138/20) je sukladno članku 146. stavku 3. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), propisan i uređen postupak slobodnih i neposrednih izbora radničkih predstavnika, tajnim glasovanjem i to, osobnim izlaskom na biračko mjesto ili putem pošte, kao i korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija u provođenju svih sastavnih dijelova toga izbornog [...]

Postupak izbora radničkog vijeća2023-03-09T10:25:54+00:00
Go to Top