Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Posebna zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu

2024-07-07T17:51:27+00:00

Posebna zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu ⇒ U Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZR) se predviđa posebna zaštita određenih kategorija radnika za vrijeme trajanja radnog odnosa. Takva zaštita Zakonom je posebno predviđena i za trudnice, roditelje i posvojitelje. Osim toga, posebna zaštita ove kategorije radnika predviđena je i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 59/17; u daljnjem tekstu: ZRRP). Zabrana nejednakog postupanja Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja, ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi [...]

Posebna zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu2024-07-07T17:51:27+00:00
Go to Top