PRANJE NOVCA

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

2024-01-25T16:31:40+00:00

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ⇒ Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma U Narodnim novinama broj 151/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 56/22), a koji sadrži mjere i aktivnosti čiji je cilj daljnje jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Ispunjenjem mjera i [...]

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma2024-01-25T16:31:40+00:00

Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena

2024-01-25T16:34:47+00:00

Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena ⇒ Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, broj 108/2017 i 39/2019), registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske i trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava kojima je izdan OIB (u daljnjem tekstu: Registar). Registar u ime Ureda za sprječavanje pranja novca operativno vodi Financijska agencija. Obveza utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke Obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma određeni u članku 9. istog zakona, moraju utvrditi stvarnog vlasnika stranke prilikom uspostave poslovnog [...]

Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena2024-01-25T16:34:47+00:00

Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca

2024-01-25T16:33:11+00:00

Sprječavanje pranja novca - dubinske analize ⇒ Sprječavanje pranja novca Na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17 i 39/19) u Narodnim novinama broj 106/19 objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke. Novim pravilnikom se propisuje: postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize [...]

Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca2024-01-25T16:33:11+00:00

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

2024-01-25T16:33:58+00:00

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ⇒ Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma Za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma Republika Hrvatska provodi nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma, pri čemu uzima u obzir propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka i zaštitu tajnosti podataka, koja će se redovito ažurirati svake četiri godine od prethodno provedene nacionalne procjene rizika, te po potrebi i ranije. Vlada donosi Nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj te na temelju nje donosi Akcijski plan za smanjenje [...]

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma2024-01-25T16:33:58+00:00

Registar stvarnih vlasnika

2024-01-25T16:35:36+00:00

Registar stvarnih vlasnika ⇒ Obveza prijave u Registar stvarnih vlasnika stranke do 31. prosinca 2019. Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, br. 108/17, 39/19) i Pravilnikom o registru stvarnih vlasnika (NN, br. 53/19) određeni su pravni subjekti koji moraju do 31. prosinca 2019. upisati podatke o svojem stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika stranke. To su: trgovačka društva (dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, javna trgovačka društva, komanditna društva, gospodarska interesna udruženja) podružnice stranih trgovačkih društava udruge zaklade fundacije ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač. [...]

Registar stvarnih vlasnika2024-01-25T16:35:36+00:00
Go to Top