PRANJE NOVCA

Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena

2022-07-18T13:04:06+00:00

Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena ⇒ Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, broj 108/2017 i 39/2019), registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske i trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava kojima je izdan OIB (u daljnjem tekstu: Registar). Registar u ime Ureda za sprječavanje pranja novca operativno vodi Financijska agencija. Obveza utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke Obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma određeni u članku 9. istog zakona, moraju utvrditi stvarnog vlasnika stranke prilikom uspostave poslovnog [...]

Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena2022-07-18T13:04:06+00:00

Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca

2022-07-18T13:03:18+00:00

Sprječavanje pranja novca - dubinske analize ⇒ Sprječavanje pranja novca Na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17 i 39/19) u Narodnim novinama broj 106/19 objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke. Novim pravilnikom se propisuje: postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize [...]

Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca2022-07-18T13:03:18+00:00

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

2022-07-18T13:01:55+00:00

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ⇒ Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma Za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma Republika Hrvatska provodi nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma, pri čemu uzima u obzir propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka i zaštitu tajnosti podataka, koja će se redovito ažurirati svake četiri godine od prethodno provedene nacionalne procjene rizika, te po potrebi i ranije. Vlada donosi Nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj te na temelju nje donosi Akcijski plan za smanjenje [...]

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma2022-07-18T13:01:55+00:00

Registar stvarnih vlasnika

2022-07-18T13:04:59+00:00

Registar stvarnih vlasnika ⇒ Obveza prijave u Registar stvarnih vlasnika stranke do 31. prosinca 2019. Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, br. 108/17, 39/19) i Pravilnikom o registru stvarnih vlasnika (NN, br. 53/19) određeni su pravni subjekti koji moraju do 31. prosinca 2019. upisati podatke o svojem stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika stranke. To su: trgovačka društva (dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, javna trgovačka društva, komanditna društva, gospodarska interesna udruženja) podružnice stranih trgovačkih društava udruge zaklade fundacije ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač. [...]

Registar stvarnih vlasnika2022-07-18T13:04:59+00:00
Go to Top