ZAKON O STRANCIMA

Zapošljavanje stranaca i dopuna liste zanimanja bez provedbe testa tržišta rada

2024-04-18T14:34:46+00:00

Zapošljavanje stranaca i dopuna liste zanimanja bez provedbe testa tržišta rada ⇒ Zapošljavanje stranaca Zakonom o strancima (NN br. 133/20) propisan je novi model zapošljavanja državljana trećih zemalja, budući da Vlada Republike Hrvatske više ne utvrđuje godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, već se poslodavci moraju za pronalaženje radne snage prvo obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ), koji će provoditi test tržišta rada (pronalazak radne snage na domaćem tržištu rada). Prije zapošljavanja državljana trećih zemalja poslodavci su dužni zatražiti provedbu testa tržišta rada u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sukladno članku 98. Zakona o strancima. Uvjete [...]

Zapošljavanje stranaca i dopuna liste zanimanja bez provedbe testa tržišta rada2024-04-18T14:34:46+00:00

Boravak digitalnih nomada

2022-04-13T06:18:02+00:00

Boravak digitalnih nomada ⇒ U novom Zakonu o strancima („Narodne novine“, br. 133/20) uvodi se nova svrha privremenog boravka koji se odnosi na boravak digitalnih nomada. Digitalni nomadi Digitalni nomad je državljanin treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske. Privremeni boravak u svrhu boravka digitalnih nomada Privremeni boravak odobrava se do godine dana (moguće i kraće), međutim privremeni boravak nije moguće produžiti. Nakon isteka roka od 6 mjeseci od isteka važenja privremenog boravka [...]

Boravak digitalnih nomada2022-04-13T06:18:02+00:00

Novi Zakon o strancima

2024-04-18T14:36:03+00:00

Novi Zakon o strancima ⇒ Zakon o strancima Zakon o strancima (dalje u tekstu: Zakon) objavljen je u Narodnim novinama br. 133/20, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, osim odredbi članka 22., članka 38. stavka 1. točke 7., članka 77., članka 124. i članka 251. stavka 4. točke 6. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj. Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad državljana trećih zemalja ne [...]

Novi Zakon o strancima2024-04-18T14:36:03+00:00
Go to Top