ZAKON O STRANCIMA

Boravak digitalnih nomada

2021-10-18T09:20:16+00:00

Boravak digitalnih nomada ⇒ U novom Zakonu o strancima („Narodne novine“, br. 133/20) uvodi se nova svrha privremenog boravka koji se odnosi na boravak digitalnih nomada. Digitalni nomadi Digitalni nomad je državljanin treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske. Privremeni boravak u svrhu boravka digitalnih nomada Privremeni boravak odobrava se do godine dana (moguće i kraće), međutim privremeni boravak nije moguće produžiti. Nakon isteka roka od 6 mjeseci od isteka važenja privremenog boravka [...]

Boravak digitalnih nomada2021-10-18T09:20:16+00:00

Novi Zakon o strancima

2021-11-25T09:33:16+00:00

Novi Zakon o strancima ⇒ Zakon o strancima Zakon o strancima (dalje u tekstu: Zakon) objavljen je u Narodnim novinama br. 133/20, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, osim odredbi članka 22., članka 38. stavka 1. točke 7., članka 77., članka 124. i članka 251. stavka 4. točke 6. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj. Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad državljana trećih zemalja ne [...]

Novi Zakon o strancima2021-11-25T09:33:16+00:00
Go to Top