ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

Zaštita osobnih podataka u sustavu zaštite na radu

2021-08-08T21:22:39+00:00

Zaštita osobnih podataka u sustavu zaštite na radu ⇒ Propisi o zaštiti osobnih podataka se u sustavu zaštite na radu primjenjuju podredno, a u slučaju da Zakonom o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18 i 96/18, dalje: Zakon) i drugim propisima u sustavu zaštite na radu posebno nisu uređena pitanja zaštite osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka izrijekom je spomenuta u samo nekoliko zakonskih odredbi, koje navodimo u nastavku. Poslodavci radi ispunjenja svojih zakonskih obveza u području zaštite na radu moraju prikupljati osobne podatke radnika ili ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, a sukladno zakonskim [...]

Zaštita osobnih podataka u sustavu zaštite na radu2021-08-08T21:22:39+00:00

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu

2021-05-04T06:45:55+00:00

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu ⇒ Dugo najavljivanu mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - HZZ o „skraćenom radnom tjednu“ ne treba miješati sa pojmom skraćenog radnog vremena iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR). Skraćeno radno vrijeme iz čl. 64. ZR-a je institut temeljem kojeg se, za obavljanje poslova na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, radno vrijeme skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Koji su to poslovi na kojima ni uz primjenu mjera [...]

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu2021-05-04T06:45:55+00:00

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj

2021-08-12T08:29:15+00:00

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj ⇒ Postavlja se pitanje provedbe mjera zaštite na radu za strane radnike i druge strance koji obavljaju određene poslove za poslodavce u Republici Hrvatskoj. Treba istaknuti kako se obveze poslodavaca u provedbi mjera zaštite na radu odnose na sve radnike, bez obzira na njihovo državljanstvo, znači i na strane radnike i druge osobe na radu kod poslodavca. Koje su obveze poslodavca kod provedbe mjera zaštite na radu? Obveze poslodavca prema radnicima, uključivo i strane radnike, u prvom redu proizlaze iz zakonskih odredbi. Sukladno čl. 17. Zakona o zaštiti na radu (Zakon), [...]

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj2021-08-12T08:29:15+00:00

Upute za poslodavce i radnike u okolnostima epidemije

2021-05-07T11:13:56+00:00

Upute za poslodavce i radnike u okolnostima epidemije ⇒ Ministarstvo rada i mirovinskog sustava na svojim web stranicama (mrms.gov.hr) objavilo je letak u obliku uputa za poslodavce i radnike kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19. U uputama je navedeno kako su se poslodavci i radnici dužni pridržavati svih mjera zaštite donesenih od strane Stožera civilne zaštite. Slijedeći opća načela prevencije utvrđena Zakonom o zaštiti na radu, poslodavci su dužni pridržavati se i ovih posebnih mjera. Obveza o osiguranju sredstava zaštite i drugih mjera zaštite odnosi se na poslodavce, dok su [...]

Upute za poslodavce i radnike u okolnostima epidemije2021-05-07T11:13:56+00:00

Radni odnosi – mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava

2021-05-07T11:08:14+00:00

Radni odnosi - mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava ⇒ Radni odnosi Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. Odredbom članka 17. Zakona o zaštiti na radu, propisana je obveza poslodavca organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika, u kojem je smislu obavezan zaštitu na radu prilagoditi promijenjenim okolnostima. Koje su obveze radnika u odnosu na izvršavanje ugovorenih poslova? U odnosu na izvršavanje ugovorenih poslova, obveza je primjene svih zakona i propisa kao i [...]

Radni odnosi – mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava2021-05-07T11:08:14+00:00

Videonadzor i obrada osobnih podataka

2021-08-03T10:52:16+00:00

Videonadzor i obrada osobnih podataka ⇒ Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine. Videonadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije ili dijelovi prostorija čiji je nadzor nužan radi postizanje navedene svrhe. Obveza je voditelja ili izvršitelja obrade da stavi oznaku za videonadzor, a koja treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja te označena tekstom i slikom. Navedena obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi čl. 13. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku te tekst kojim se ispitanicima [...]

Videonadzor i obrada osobnih podataka2021-08-03T10:52:16+00:00

Zaštita nepušača i zabrana konzumiranja alkohola prema Zakonu o zaštiti na radu

2021-08-12T08:26:22+00:00

Zaštita nepušača i zabrana konzumiranja alkohola prema Zakonu o zaštiti na radu ⇒ Zakonom o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14-ispravak, 154/14, 94/18, 96/18-ispravak; u daljnjem tekstu: Zakon), je u čl. 57. - 60., između ostalog, uređena i materija zaštite nepušača, zabrane pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti. Zabrana pušenja Što se tiče zaštite nepušača, poslodavac je, sukladno zakonskim odredbama, obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja dima duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda za pušenje te para elektroničkih cigareta. Zakonom je zabranjeno pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta i biljnih proizvoda za pušenje i to: na radnim [...]

Zaštita nepušača i zabrana konzumiranja alkohola prema Zakonu o zaštiti na radu2021-08-12T08:26:22+00:00

Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca

2021-05-07T10:48:31+00:00

Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca ⇒ Procjena rizika Od 08.01.2020. na snazi je izmijenjeni Pravilnik o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14 i 129/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji donosi značajne novine koje se odnose na obvezu izrade procjene rizika u slučaju povremenog rada na izdvojenom mjestu rada, što uključuje i rad od kuće. Pravilnikom je, naime, određeno kako poslodavac, pod uvjetima određenim Pravilnikom, nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, samo pod sljedećim uvjetima: radi se o administrativnim, uredskim i sličnim poslovima za koje je u [...]

Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca2021-05-07T10:48:31+00:00

Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca

2021-08-26T07:13:47+00:00

Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca ⇒ Zaštita na radu Od 1. siječnja 2020. na snazi je novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN, br. 126/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji zamjenjuje stari pravilnik istog naziva. Novi Pravilnik sadržajno ne donosi bitnije izmjene u odnosu na stari. Zaštita na radu - uvjeti za obavljanje poslova  kod poslodavca Pravilnikom je određeno kako poslove zaštite na radu kod poslodavca mogu obavljati: stručnjak za zaštitu na radu koji ispunjava uvjete propisane Pravilnikom, sam poslodavac, ili njegov ovlaštenik u skladu s uvjetima iz čl. 4. Pravilnika. U svakom [...]

Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca2021-08-26T07:13:47+00:00

Zaštita od nasilja i mobbinga na radnom mjestu

2021-05-07T10:35:35+00:00

Zaštita od nasilja i mobbinga na radnom mjestu ⇒ Nasilje i mobbing Radnici, na žalost, u praksi na radnom mjestu mogu biti izloženi različitim oblicima diskriminacije, nasilja, uznemiravanja, odnosno mobbinga svojih kolega, ili bossinga od strane njihovih pretpostavljenih. Navedeni razni oblici izloženosti radnika ovakvim ponašanjima na radnom mjestu negativno utječu na sigurnost i zdravlje radnika na radu pa je zaštita od navedenih psihosocijalnih rizika svakako dio materije zaštite na radu. Mobbing, kao poseban oblik ponašanja na radnome mjestu kojim se narušavaju čast, ugled, dostojanstvo i integritet radnika u svrhu prisiljavanja napuštanja radnoga mjesta nije posebno definiran ni u jednom zakonu, [...]

Zaštita od nasilja i mobbinga na radnom mjestu2021-05-07T10:35:35+00:00
Load More Posts
Go to Top