INFORMACIJE S TRŽIŠNOM VRIJEDNOSTI

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje

2023-10-12T06:20:52+00:00

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje ⇒ Zakonom o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (NN, br. 30/18) utvrđuju se i uređuju pretpostavke zaštite i pravila postupka za zaštitu od nezakonitog pribavljanja, uporabe i otkrivanja poslovnih tajni koje se odnose na neobjavljene informacije koje imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost. Zakonske definicije Nositelj poslovne tajne, prema spomenutom zakonu, je svaka fizička ili pravna osoba pod čijim je zakonitim nadzorom poslovna tajna. Počinitelj povrede svaka je fizička ili pravna osoba koja je nezakonito pribavila, uporabila ili otkrila poslovnu tajnu. Roba kojom je počinjena povreda jest roba čijim se dizajnom, obilježjima, funkcioniranjem, procesom proizvodnje ili [...]

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje2023-10-12T06:20:52+00:00
Go to Top