ZAŠTITA OD POŽARA

Oprema i zaštita od požara – obveze poslodavca

2021-10-18T09:37:42+00:00

Oprema i zaštita od požara – obveze poslodavca ⇒ Sustav zaštite od požara detaljno je uređen Zakonom o zaštiti od požara (NN, br. 92/10; dalje u tekstu: Zakon). Odredbama Zakona nije jasno razdijeljen pojam opreme od pojma sredstva za zaštitu od požara i u stručnoj literaturi definicije ovih pojmova često imaju zajedničke elemente. Obveze poslodavca u vezi opreme Odredbama Zakona (čl. 10.) propisano je kako su vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora, znači i poslodavci, odnosno upravitelji zgrada dužni: osigurati provedbu mjera propisanih Zakonom te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovom [...]

Oprema i zaštita od požara – obveze poslodavca2021-10-18T09:37:42+00:00

Obveza imenovanja koordinatora zaštite na radu

2021-10-18T09:38:45+00:00

Koordinator zaštite na radu - obveza imenovanja ⇒ Koordinator zaštite na radu U nastavku prenosimo mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava (od 5. ožujka 2019. godine) kod tumačenja čl. 73. st. 4. Zakona o zaštiti na radu, a radi se o obvezi imenovanja koordinatora zaštite na radu: „Povodom upita o obvezi imenovanja koordinatora zaštite na radu kada na gradilištu za glavnog izvođača radove izvode podizvođači, kooperanti i druge osobe koje su u ugovornom odnosu s glavnim izvođačem, dajemo sljedeće mišljenje. TELEFONSKI SAVJETNIK - Vaš prvi izbor! Neograničen broj poziva - računovodstvo/porezi i poslovna praksa » više « Odredbom čl. 73. [...]

Obveza imenovanja koordinatora zaštite na radu2021-10-18T09:38:45+00:00

Novi Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme

2021-05-05T08:50:35+00:00

Novi Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme ⇒ U Narodnim novinama br. 5/21 objavljen je novi Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (Pravilnik), kojim se propisuju obveze poslodavca i minimalni zahtjevi za osobnu zaštitnu opremu koju radnici koriste na radu pri obavljanju pojedinih poslova, a stupa na snagu 28. siječnja 2021. godine. Osobna zaštitna oprema je sva oprema koju radnik nosi, drži ili na bilo koji drugi način koristi na radu pri obavljanju poslova, tako da ga štiti od jednog ili više izvora opasnosti, odnosno štetnosti koji bi mogli ugroziti njegovu sigurnost i zdravlje. Kada radnik zbog više rizika kojima je [...]

Novi Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme2021-05-05T08:50:35+00:00

Polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara

2021-10-18T09:42:20+00:00

Polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara ⇒ Sustav zaštite od požara Sustav zaštite od požara u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti od požara (NN, br. 92/10; dalje u tekstu: Zakon). Taj sustav podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara u građevinama, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provedbu mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, sa svrhom zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik. U skladu sa [...]

Polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara2021-10-18T09:42:20+00:00
Go to Top