ZAŠTITA POTROŠAČA

Nacionalni program zaštite potrošača

2021-06-17T08:29:32+00:00

Nacionalni program zaštite potrošača ⇒ Zaštita potrošača Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj uređena je nizom zakona i podzakonskih akata. Najvažniji su Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda i Zakon o nedopuštenom oglašavanju. Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19) uređuje zaštitu i osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, zaštitu ekonomskih interesa potrošača, kao i pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, pravo na djelotvornu pravnu zaštitu, pravo na informiranje i izobrazbu potrošača. Zakonom su definirana pravila postupanja trgovaca, uključujući pojedinog trgovca ili [...]

Nacionalni program zaštite potrošača2021-06-17T08:29:32+00:00

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja?

2021-08-23T12:56:19+00:00

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja? ⇒ Zakon o zaštiti potrošača Od 27. prosinca, kako je to i određeno Zakonom o zaštiti potrošača (NN, br. 41/14, 110/15, 14/19) počinju sezonska sniženja u našim trgovinama. Sezonsko sniženje je poseban oblik prodaje potrošačima uređen ovim Zakonom i Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja sezonskih sniženja (NN, br. 135/15). Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. Inače, Pravilnikom je određeno kako se sezonsko sniženje odvija dva puta godišnje. Tako zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca, a ljetno sezonsko sniženje započinje od 1. srpnja. Sezonsko sniženje može trajati [...]

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja?2021-08-23T12:56:19+00:00
Go to Top