ZAPOŠLJAVANJE

Zapošljavanje i rad maloljetnika

2023-06-20T07:18:16+00:00

Zapošljavanje i rad maloljetnika ⇒ Maloljetnici su posebno zaštićeni kod prekovremenog rada. U članku 65. stavku 5. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR), zabranjen je prekovremeni rad maloljetnika. Sukladno čl. 21. ZR-a, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. Ovi su poslovi propisani posebnim Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN, br. 89/15, 94/16 i 109/19). Osim toga, poslodavac ne smije prije prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposliti maloljetnika na poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja te [...]

Zapošljavanje i rad maloljetnika2023-06-20T07:18:16+00:00

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja

2022-11-23T19:23:12+00:00

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja ⇒ Ministar rada i mirovinskog sustava najavio je reaktivaciju Mjera aktivne politike zapošljavanja i mjere samozapošljavanja, koja će se primjenjivati u nešto izmijenjenom obliku. Poslali smo upit Ministarstvu te prenosimo odgovor Samostalnog odjela za odnose s javnošću Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Posebno obratite pažnju na nove kriterije. "Očekujemo da će Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) donijeti odluku o reaktivaciji svih Mjera aktivne politike zapošljavanja, pa i mjere samozapošljavanje, koja će se primjenjivati u nešto izmijenjenom obliku. U nastavku vam šaljemo pregled najvažnijih informacija." Detaljni uvjeti bit će objavljeni na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje HZZ. Dosadašnji [...]

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja2022-11-23T19:23:12+00:00

Odgoda plaćanja novčane naknade kod zapošljavanja osoba s invaliditetom

2022-11-25T07:16:30+00:00

Odgoda plaćanja novčane naknade kod zapošljavanja osoba s invaliditetom ⇒ Odlukom o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN br. 36/2020, dalje u tekstu: Odluka), koja je stupila na snagu 20. ožujka 2020., odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koja će nastati za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca. Odgođena obveza plaćanja navedene novčane naknade može se podmiriti obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze. Za [...]

Odgoda plaćanja novčane naknade kod zapošljavanja osoba s invaliditetom2022-11-25T07:16:30+00:00

Zapošljavanje i rad studenata

2023-06-20T07:19:19+00:00

Zapošljavanje i rad studenata ⇒ Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova Od 13.02.2020. na snazi je Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 16/20), koji donosi jednu, ali važnu izmjenu Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 96/18 i 16/20; u daljnjem tekstu: Zakon). Naime, sada, kako to proizlazi iz zakonskih odredbi, poslodavci mogu pod uvjetima određenim Zakonom angažirati za rad redovite i izvanredne studente, državljane Republike Hrvatske, ili zemlje članice Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, ili strane državljane koji studiraju u RH. Definicija pojma "student" Praktično jedini predmet zakonske izmjene bila [...]

Zapošljavanje i rad studenata2023-06-20T07:19:19+00:00

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020.

2022-11-23T19:22:15+00:00

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. ⇒ Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini su: 1. Potpore za zapošljavanje 1.1 Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 2. Potpore za usavršavanje 3. Potpore za samozapošljavanje 4. Obrazovanje i osposobljavanje 4.1. Obrazovanje nezaposlenih 4.2. Obrazovanje zaposlenih 4.3. Osposobljavanje na radnom mjestu 4.4. Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja 4.5. Aktivacijski programi 5. Javni rad 6. Potpore za očuvanje radnih mjesta 6.1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva 7. Stalni sezonac Mjere zapošljavanja [...]

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020.2022-11-23T19:22:15+00:00

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020.

2023-03-09T12:05:17+00:00

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020. ⇒ Temeljem zakonskog uređenja rada stranaca u Republici Hrvatskoj i uspostavljenog kvotnog sustava Vlada Republike Hrvatske svake godine utvrđuje kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca za iduću kalendarsku godinu, a vodeći računa o stvarnim potrebama i stanju na tržištu rada, broju nezaposlenih te mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja raspoložive radne snage. Najveći broj dozvola za novo zapošljavanje stranaca odnosi se na djelatnosti graditeljstva te turizma i ugostiteljstva, budući da je u navedenim djelatnostima najizraženiji nedostatak radne snage. Temeljem Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020. (NN, broj 113/19) godišnja [...]

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020.2023-03-09T12:05:17+00:00
Go to Top