ZAŠTITA NA RADU

Mjere zdravstvene zaštite na radu

2021-10-18T09:44:57+00:00

Mjere zdravstvene zaštite na radu ⇒ Mjere zdravstvene zaštite, uključujući i mjere zdravstvene zaštite na radu uređene su, između ostalog i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18 i 125/19; u nastavku teksta: Zakon). Od mjera zdravstvene zaštite propisanih Zakonom, samo se jedan dio, posebno označen boldiranim italic tekstom u nastavku, odnosi na mjere zdravstvene zaštite na radu u užem smislu, koje provode poslodavci. Mjere zdravstvene zaštite sukladno Zakonu (čl. 21.) jesu: zaštita od ekoloških čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje, unaprjeđenje, praćenje i poboljšanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta za život i rad čovjeka; provođenje zdravstvenog odgoja, [...]

Mjere zdravstvene zaštite na radu2021-10-18T09:44:57+00:00

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj

2021-10-18T09:40:49+00:00

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj ⇒ Postavlja se pitanje provedbe mjera zaštite na radu za strane radnike i druge strance koji obavljaju određene poslove za poslodavce u Republici Hrvatskoj. Treba istaknuti kako se obveze poslodavaca u provedbi mjera zaštite na radu odnose na sve radnike, bez obzira na njihovo državljanstvo, znači i na strane radnike i druge osobe na radu kod poslodavca. Koje su obveze poslodavca kod provedbe mjera zaštite na radu? Obveze poslodavca prema radnicima, uključivo i strane radnike, u prvom redu proizlaze iz zakonskih odredbi. Sukladno čl. 17. Zakona o zaštiti na radu (Zakon), [...]

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj2021-10-18T09:40:49+00:00

Zaštita nepušača i zabrana konzumiranja alkohola prema Zakonu o zaštiti na radu

2021-10-18T09:37:12+00:00

Zaštita nepušača i zabrana konzumiranja alkohola prema Zakonu o zaštiti na radu ⇒ Zakonom o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14-ispravak, 154/14, 94/18, 96/18-ispravak; u daljnjem tekstu: Zakon), je u čl. 57. - 60., između ostalog, uređena i materija zaštite nepušača, zabrane pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti. Zabrana pušenja Što se tiče zaštite nepušača, poslodavac je, sukladno zakonskim odredbama, obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja dima duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda za pušenje te para elektroničkih cigareta. Zakonom je zabranjeno pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta i biljnih proizvoda za pušenje i to: na radnim [...]

Zaštita nepušača i zabrana konzumiranja alkohola prema Zakonu o zaštiti na radu2021-10-18T09:37:12+00:00

Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca

2021-05-07T10:48:31+00:00

Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca ⇒ Procjena rizika Od 08.01.2020. na snazi je izmijenjeni Pravilnik o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14 i 129/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji donosi značajne novine koje se odnose na obvezu izrade procjene rizika u slučaju povremenog rada na izdvojenom mjestu rada, što uključuje i rad od kuće. Pravilnikom je, naime, određeno kako poslodavac, pod uvjetima određenim Pravilnikom, nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, samo pod sljedećim uvjetima: radi se o administrativnim, uredskim i sličnim poslovima za koje je u [...]

Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca2021-05-07T10:48:31+00:00

Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca

2021-10-18T09:41:26+00:00

Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca ⇒ Zaštita na radu Od 1. siječnja 2020. na snazi je novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN, br. 126/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji zamjenjuje stari pravilnik istog naziva. Novi Pravilnik sadržajno ne donosi bitnije izmjene u odnosu na stari. Zaštita na radu - uvjeti za obavljanje poslova  kod poslodavca Pravilnikom je određeno kako poslove zaštite na radu kod poslodavca mogu obavljati: stručnjak za zaštitu na radu koji ispunjava uvjete propisane Pravilnikom, sam poslodavac, ili njegov ovlaštenik u skladu s uvjetima iz čl. 4. Pravilnika. U svakom [...]

Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca2021-10-18T09:41:26+00:00
Load More Posts
Go to Top