ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sigurnost obrade osobnih podataka

2023-09-29T06:15:46+00:00

Sigurnost obrade osobnih podataka ⇒ Člankom 25. Opće uredbe o zaštiti podataka (Opća Uredba) uređena je tehnička i integrirana zaštita podataka. Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, voditelj obrade, i u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, poput pseudonimizacije, za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće [...]

Sigurnost obrade osobnih podataka2023-09-29T06:15:46+00:00

Dostava izvoda bankovnih računa zajedničke pričuve stambene zgrade suvlasnicima

2022-05-19T07:03:00+00:00

Dostava izvoda bankovnih računa zajedničke pričuve stambene zgrade suvlasnicima ⇒ U nastavku prenosimo mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka (Agencija) kojoj se obratio upravitelj stambene zgrade kojeg zanima smije li pojedinom suvlasniku dostaviti bankovne izvode računa zajedničke pričuve stambene zgrade za prethodnu kalendarsku godinu, obzirom da su na istima sadržani podaci poput imena i prezimena uplatitelja, njegov IBAN, datum i mjesto uplate, iznos i dr. Slijedom navedenog, Agencija iznosi sljedeće mišljenje: U načelu, svaka obrada osobnih podataka u okvirima primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, da bi bila u skladu s istom, treba poštivati načela obrade propisana čl. 5., treba [...]

Dostava izvoda bankovnih računa zajedničke pričuve stambene zgrade suvlasnicima2022-05-19T07:03:00+00:00

Što znači “temelj legitimnog interesa”?

2023-10-12T08:12:01+00:00

Što znači “temelj legitimnog interesa”? ⇒ Kao tvrtka ili organizacija, često trebate obrađivati osobne podatke kako biste provodili zadaće povezane s vašim poslovnim aktivnostima. Obrada osobnih podataka u tom kontekstu ne mora nužno biti opravdana pravnom obvezom ili provedbom uvjeta ugovora s pojedincem. U takvim slučajevima se može pozvati na “legitimne interese” kao na opravdanje za obradu osobnih podataka. U svakom slučaju, tvrtka ili organizacija mora obavijestiti pojedince o obradi kada prikuplja njihove osobne podatke. Tvrtka/organizacija također mora provjeriti da ostvarivanjem svojih legitimnih interesa ne utječe ozbiljno na prava i slobode tih pojedinaca. U suprotnom, tvrtka/organizacija se ne može oslanjati [...]

Što znači “temelj legitimnog interesa”?2023-10-12T08:12:01+00:00

Posebne kategorije osobnih podataka

2023-09-29T06:16:47+00:00

Posebne kategorije osobnih podataka ⇒ Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) državama članicama pruža prostor za djelovanje kako bi bolje odredile njezina pravila uključujući obradu posebnih kategorija osobnih podataka. Posebne kategorije osobnih podataka Posebne kategorije osobnih podataka (tzv. „osjetljivi podaci“) jesu podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja (pripadnost ili podupiranje političke stranke), vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obradu genetskih podataka, biometrijskih [...]

Posebne kategorije osobnih podataka2023-09-29T06:16:47+00:00

Cijepljenje radnika protiv bolesti COVID-19

2022-04-12T14:09:10+00:00

Cijepljenje radnika protiv bolesti COVID-19 ⇒ Prenosimo mišljenje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezano uz mogućnost jednostranog mijenjanja radnog mjesta i smanjenja plaće radniku od strane poslodavca, i to iz razloga necijepljenja protiv epidemijske bolesti COVID-19 te odgovor na pitanje o mogućnosti poslodavca da od radnika traži podatke o njegovom cijepljenju odnosno zahtijeva od njega obvezno cijepljenje uz prijetnju smanjenja / gubitka prava iz radnog odnosa. Obveza u skladu sa Zakonom o radu Na opisani zaprimljeni upit, daje se mišljenje kako slijedi: „I u novonastalim okolnostima epidemije bolesti COVID-19, za poslodavca i dalje postoji dužnost ispunjavanja obveza [...]

Cijepljenje radnika protiv bolesti COVID-192022-04-12T14:09:10+00:00

Pravo ispitanika na pristup osobnim podacima

2022-04-12T13:40:50+00:00

Pravo ispitanika na pristup osobnim podacima ⇒ Sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuje li njegove osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade; kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ; primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkrivani, ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja; postojanju prava da se [...]

Pravo ispitanika na pristup osobnim podacima2022-04-12T13:40:50+00:00

Izrada internog akta o zaštiti podataka

2022-04-12T13:51:00+00:00

Izrada internog akta o zaštiti podataka ⇒ Jedna od obveza voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016.; u daljnjem tekstu: Opća uredba) jest i sastavljanje internih politika zaštite osobnih podataka. Ove interne politike, kako to proizlazi iz Opće uredbe, moraju biti dokumentirane, što znači kako moraju biti sastavljene u pisanom obliku. Opća uredba, inače, daje vrlo šture podatke o internim politikama zaštite osobnih [...]

Izrada internog akta o zaštiti podataka2022-04-12T13:51:00+00:00

Zaštita osobnih podataka u sustavu zaštite na radu

2023-09-29T06:17:31+00:00

Zaštita osobnih podataka u sustavu zaštite na radu ⇒ Propisi o zaštiti osobnih podataka se u sustavu zaštite na radu primjenjuju podredno, a u slučaju da Zakonom o zaštiti na radu (NN, br.: 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18 i 96/18, dalje: Zakon) i drugim propisima u sustavu zaštite na radu posebno nisu uređena pitanja zaštite osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka izrijekom je spomenuta u samo nekoliko zakonskih odredbi, koje navodimo u nastavku. Poslodavci radi ispunjenja svojih zakonskih obveza u području zaštite na radu moraju prikupljati osobne podatke radnika ili ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, a sukladno zakonskim [...]

Zaštita osobnih podataka u sustavu zaštite na radu2023-09-29T06:17:31+00:00

Prikupljanje podataka u uslužnim djelatnostima

2024-03-20T14:58:35+00:00

Prikupljanje podataka u uslužnim djelatnostima ⇒ Agencija za zaštitu osobnih podataka (u tekstu: Agencija), kao neovisno nadzorno tijelo u području zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, potaknuta upitima fizičkih i pravnih osoba vezanim za obradu osobnih podataka klijenata u uslužnim djelatnostima koje uvjetuju fizički kontakt (frizeri, brijačnice, kozmetički saloni), u odnosu na revitalizaciju djelatnosti i mjere suzbijanja širenja virusa COVID-19 donijela je mišljenje, odnosno preporuku za prikupljanje, tj. obradu osobnih podataka koju je objavila na svojoj web stranici. Preporuke za rad u uslužnim djelatnostima kod prikupljanja osobnih podataka Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u skladu sa Odlukama Stožera civilne [...]

Prikupljanje podataka u uslužnim djelatnostima2024-03-20T14:58:35+00:00

Videonadzor i obrada osobnih podataka

2024-05-23T20:03:33+00:00

Videonadzor i obrada osobnih podataka ⇒ Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine. Videonadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije ili dijelovi prostorija čiji je nadzor nužan radi postizanje navedene svrhe. Obveza je voditelja ili izvršitelja obrade da stavi oznaku za videonadzor, a koja treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja te označena tekstom i slikom. Navedena obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi čl. 13. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku te tekst kojim se ispitanicima [...]

Videonadzor i obrada osobnih podataka2024-05-23T20:03:33+00:00
Go to Top