ZAŠTITA PODATAKA

Izvješće o povredi osobnih podataka

2023-10-06T07:44:33+00:00

Izvješće o povredi osobnih podataka ⇒ U slučaju povrede osobnih podataka, voditelj obrade (poslodavac) bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadzorno tijelo (Agenciju za zaštitu osobnih podataka) nadležno u skladu s člankom 55. o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje nije učinjeno unutar 72 sata, mora biti popraćeno razlozima za kašnjenje. U izvješćivanju se mora barem: opisati priroda povrede osobnih podataka, uključujući, ako je moguće, kategorije i približan broj dotičnih ispitanika te kategorije i približan [...]

Izvješće o povredi osobnih podataka2023-10-06T07:44:33+00:00

Sigurnost obrade osobnih podataka

2023-09-29T06:15:46+00:00

Sigurnost obrade osobnih podataka ⇒ Člankom 25. Opće uredbe o zaštiti podataka (Opća Uredba) uređena je tehnička i integrirana zaštita podataka. Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, voditelj obrade, i u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, poput pseudonimizacije, za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće [...]

Sigurnost obrade osobnih podataka2023-09-29T06:15:46+00:00

Posebne kategorije osobnih podataka

2023-09-29T06:16:47+00:00

Posebne kategorije osobnih podataka ⇒ Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) državama članicama pruža prostor za djelovanje kako bi bolje odredile njezina pravila uključujući obradu posebnih kategorija osobnih podataka. Posebne kategorije osobnih podataka Posebne kategorije osobnih podataka (tzv. „osjetljivi podaci“) jesu podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja (pripadnost ili podupiranje političke stranke), vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obradu genetskih podataka, biometrijskih [...]

Posebne kategorije osobnih podataka2023-09-29T06:16:47+00:00
Go to Top