Tajnost podataka u postupku javne nabave ⇒


Tajnost podataka javna nabava

Odredbom čl. 52. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije temeljem zakona, drugog propisa, ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke, ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

U slučaju da je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu temeljem koje su ti podaci označeni tajnima.

To zapravo znači kako pravni subjekt mora navesti zakon, drugi propis, ili opći akt temeljem kojeg su neki podaci označeni tajnima.

Izuzetak

Od navedenog pravila Zakonom o javnoj nabavi je u čl. 52. st. 3. predviđen izuzetak.

Tako gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu, ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti, ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj smije otkriti navedene podatke iz čl. 52. st. 3. Zakona o javnoj nabavi dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni označili tajnom.

Pravni subjekt mora navesti zakon, drugi propis, ili opći akt temeljem kojeg su neki podaci označeni tajnima u postupcima javne nabave.

Naručitelj (tajnost podataka – javna nabava)

Naručitelj, s druge strane, ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni temeljem zakona, drugog propisa, ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke, ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Isto tako, naručitelj ne smije drugim sudionicima u natjecateljskom postupku uz pregovore, odnosno pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskom dijalogu, ili partnerstvu za inovacije otkriti povjerljive podatke, ili rješenja koje mu je priopćio natjecatelj, ili ponuditelj koji sudjeluje u pregovorima, ili dijalogu bez njegove pisane izjave kojom daje suglasnost.

Navedena izjava ne može se dati kao opća zabrana pristupa svim informacijama, već se mora odnositi samo na namjeravano prosljeđivanje određenih informacija.

Naručitelj može odrediti gospodarskim subjektima zahtjeve s ciljem zaštite tajnosti podataka koje stavlja na raspolaganje u postupku javne nabave.

Zakonom o javnoj nabavi je određeno kako navedene zakonske odredbe ne dovode u pitanje primjenu drugih odredaba Zakona, posebno onih koje se odnose na objavljivanje obavijesti o dodjeli ugovora te na sadržaj odluka i zapisnika koje naručitelj dostavlja gospodarskim subjektima te odredaba posebnih propisa, posebice onih kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.