Službeno putovanje – troškovi ⇒


Naknada materijalnih troškova

Pravo radnika na naknadu materijalnih troškova koji su nastali na službenom putovanju nije definirano Zakonom o radu.

Radnik koji je na službenom putu ima pravo na dnevnicu i naknadu troškova nastalih na službenom putovanju.

Troškovi koji su nastali na službenom putovanju uređuju odredbe kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili nekog drugog akta poslodavca.

Uvjeti i iznosi po kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu radnicima isplatiti neoporezivo utvrđeni su Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak.

Putovanje u inozemstvo

Iznosi i uvjeti za isplatu dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo uređuju odredbe Uredbe o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (NN, br. 50/92 i 73/93), kao i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN, br. 8/06).

Poslodavac može svojim internim aktom, ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom odrediti isplatu dnevnice i u većem iznosu od propisanih poreznim propisima, ali onda je razlika od porezno dopustive svote za isplatu do isplaćene svote, plaća radnika.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Neoporezive isplate

U članku 7. stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20 i 74/20) navodi se kako se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima, odnosno poslodavci neoporezivo mogu isplatiti slijedeće:

troškovi službenog putovanja
neoporezivi iznosi
dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvudo 200,00 kuna
dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 100,00 kuna
dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvudo iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavcau ukupnom iznosu
naknade prijevoznih troškova na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
naknade troškova noćenja na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhedo 2,00 kn po prijeđenom kilometru

Svi putni troškovi obračunavaju se na temelju putnog naloga i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava kao dokaza obračunatih izdataka na putovanju, kao i drugih podataka navedenih na putnom nalogu.


Ne propustite dvodnevnu edukaciju:

Plaća i naknade plaće – ugovaranje, isplata i obračun

Zagreb, 6. i 7. lipanj 2024. (četvrtak i petak), Hotel International

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.