Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva ⇒


U Narodnim novinama broj 49/2024 objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva, a koja je stupila na snagu 1. svibnja 2024. godine.

Primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva sklopljenoga 12. ožujka 2024. i objavljenoga u Narodnim novinama broj 39/2024, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Narodne novine broj 58/2007 i 72/2007).

Kolektivni ugovor ugostiteljstva primjenjuje se od 1.5.2024. na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u ugostiteljskoj djelatnosti, a obveza je svih poslodavaca da radnicima osiguraju sva ugovorena prava iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Primjena Kolektivnog ugovora

Kolektivnim ugovorom stranke potpisnice ugovora (Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma) uredili su međusobna prava i obveze, te određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika u ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se utvrđuju određena minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika.

Kolektivni ugovor primjenjuje se i na strane državljane koji su zasnovali radni odnos u Republici Hrvatskoj kao i na radnike koje agencija za privremeno zapošljavanje ustupa poslodavcu na kojeg se primjenjuje ovaj Ugovor, osim ako Zakonom o radu i posebnim zakonom kojim se uređuje zapošljavanje tih osoba nije drugačije određeno.

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili pravilnikom o radu utvrđuje se popis radnih mjesta, grupe radnih mjesta i njihova složenost prema potrebama organizacije rada, načinu poslovanja, kategoriji objekta i kvaliteti usluga koje pruža poslodavac.


Planirate izraditi ili revidirati interni akt o sistematizaciji radnih mjesta – više na seminaru:

Kako izraditi kvalitetnu sistematizaciju radnih mjesta

Zagreb, 13. lipnja 2024. (četvrtak), hotel Westin

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.