Ugovor o radu na određeno vrijeme u kontekstu izmjena Zakona o radu ⇒


Prijelaznom odredbom članka 64. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 151/22) propisano je da se na ugovore o radu koji su sklopljeni na određeno vrijeme, a koji prije stupanja na snagu ovoga Zakona nisu prestali, neće primjenjivati odredba članka 2. ovoga Zakona do isteka vremena na koje su sklopljeni.

Ako je prvi ugovor na određeno vrijeme sklopljen prije 1.1.2023. bez upisanog objektivnog razloga, poslodavac neće biti u prekršaju ili ako je takav ugovor sklopljen na razdoblje duže od tri godine, trajat će do predviđenog vremena u kojem ističe.

Sklapanje ugovora na određeno vrijeme

Članak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojim je izmijenjen članak 12. Zakona o radu, uvodi nova ograničenja za sklapanje ugovora na određeno vrijeme, od kojih su za primjenu prijelazne odredbe ovoga Zakona važni postojanje objektivnog razloga i za prvi ugovor o radu na određeno vrijeme, trajanje ugovora koje ne može biti duže od tri godine niti za prvi ugovor te ograničenje broja uzastopno sklopljenih ugovora o radu na najviše tri ugovora u okviru razdoblja od tri godine.

Primjerice, ako je prvi ugovor na određeno vrijeme sklopljen prije 1.1.2023. bez upisanog objektivnog razloga, poslodavac neće biti u prekršaju ili ako je takav ugovor sklopljen na razdoblje duže od tri godine, trajat će do predviđenog vremena u kojem ističe.

Također, ako je na dan 1.1.2023. u tijeku trajanje uzastopnog ugovora o radu koji je po broju sklopljenih uzastopnih ugovora veći od tri, također će trajati do njegovog predviđenog isteka.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Uzastopnost u ugovorima na određeno vrijeme

Međutim, ako posljednji od tri uzastopna ugovora ističe 31.12.2022., a poslodavac i radnik namjeravaju nastaviti radni odnos 1.1.2023., tada mogu jedino sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Razlog tome je što se na dan 1.1.2023. kao prvi dan primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu također treba ocjenjivati postoji li uzastopnost u ugovorima na određeno vrijeme, pa ako postoji tu bi činjenicu trebalo uvažiti kod sklapanja novog ugovora odnosno primijeniti novo pravilo.

Napomena: Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Izvor: uznr.mrms.hr

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.