Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN, br. 40/19; dalje u tekstu: Zakon), za subjekte upisa, uključujući i (jednostavna) društva s ograničenom odgovornošću i dionička društva, je uvedena obveza podnošenja zahtjeva za upis barem jedne adrese elektroničke pošte u sudski registar, najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa njihovog osnivanja.

Ovaj zahtjev može podnijeti zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa.

To znači kako ovaj zahtjev može za (jednostavno) društvo s ograničenom odgovornošću podnijeti član uprave, ili prokurist, a za dioničko društvo, član uprave, ili upravnog odbora, a prema tome tko je u rješenju o upisu subjekta u sudski registar upisan kao osoba ovlaštena za zastupanje društva kapitala.

Promjena upisane adrese elektroničke pošte

Kod promjene već upisane adrese elektroničke pošte, subjekt upisa je po istom principu dužan podnijeti registru zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.

Temeljem izmijenjenog Zakona donesen je i novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN, br. 121/19; dalje u tekstu: Pravilnik).

Pravilnikom je detaljnije određeno kako zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt upisnik zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa na propisanom obrascu, koji se nalazi u prilogu samog Pravilnika.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


U zahtjevu se navode temeljni podaci o subjektu upisa (podnositelju zahtjeva), uključujući i njegov MBS, OIB i EUID, ako ga ima, kao i adresa elektroničke pošte.

Rok za ispunjenje obveze za podnošenje zahtjeva za upis elektroničke pošte subjekta upisa u sudski registar je iznosio tri mjeseca nakon stupanja Pravilnika na snagu.

Za podnošenje zahtjeva za upis, odnosno promjenu adrese elektroničke pošte ne plaća se sudska pristojba, a zahtjev za upis nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Opomena obveznicima na upis

Sukladno čl. 81. Zakona, oni obveznici upisa adrese elektroničke pošte koji ne podnesu zahtjev za njen upis na vrijeme neće biti automatski kažnjeni, nego će biti opomenuti da nisu izvršili upis u propisanom roku te da to učine u roku od 15 dana, uz istovremeno izricanje novčane kazne ako ne ispune obvezu u ovom naknadnom roku.

Ako se ne ispuni obveza iz ovog sudskog rješenja, provest će se postupak prisilne naplate.


Predlažemo svim subjektima upisa da, ne čekajući ove opomene, sami što prije izvrše upis (ili promjenu) adrese elektroničke pošte odmah!


Komunikacija sa sudovima

Treba podsjetiti i kako je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN, br. 70/19) u čl. 118. st. 3. određeno kako su sve pravne osobe dužne u roku od godine dana od njegova stupanja na snagu, odnosno do 1. rujna 2020. godine, zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva pravosuđa, ako žele sudjelovati u elektroničkoj komunikaciji sa sudovima.

Ovaj pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima je besplatan.

One pravne osobe koje to ne učine, neće biti kažnjene, ali neće moći sudjelovati u navedenom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.