Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu ⇒


Zakon o trgovačkim društvima

Od ove godine je Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) predviđena mogućnost osnivanja trgovačkog društva na daljinu.

U stvari, radi se o mogućnosti osnivanja društva s ograničenom odgovornošću na daljinu putem internetske stranice sustava sudskog registra uz korištenje autentifikacijskog sustava koji jamči značajnu, odnosno visoku sigurnost u pogledu identiteta i istovjetnosti osobe koja pristupa sustavu sudskog registra i uz korištenje obrazaca koji se nalaze u prilogu Zakona o trgovačkom društvima.

Jasno, na ovaj način se može osnovati i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću.

Društvo s ograničenom odgovornošću se osniva na daljinu sklapanjem društvenog ugovora koji više osnivača sklapa prihvaćanjem popunjenog obrasca društvenog ugovora koji je sastavni dio Zakona o trgovačkim društvima.

Osnivanje trgovačkog društva

Ako društvo s ograničenom odgovornošću na daljinu osniva samo jedan osnivač, društvo se osniva temeljem izjave osnivača o osnivanju društva koju osnivač daje prihvaćanjem popunjenog obrasca izjave o osnivanju društva, koja je također sastavni dio Zakona o trgovačkim društvima i nalazi se u njegovom prilogu.

Društveni ugovor

Zakonom o trgovačkim društvima je određeno da je društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću na daljinu sklopljen kada sustav sudskog registra zabilježi da su svi osnivači potvrdili njegovo prihvaćanje, a kao dan sklapanja smatra se dan kada je zabilježena posljednja potvrda prihvaćanja.

Također, smatra se da je osnivač koji je potvrdio popunjeni obrazac društvenog ugovora suglasan s njegovim sadržajem, da je osnivački akt sastavljen u skladu s njegovom pravom voljom te da razumije smisao i posljedice njegova prihvaćanja.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Tko može biti osnivač društva s ograničenom odgovornošću na daljinu?

Osnivači društva s ograničenom odgovornošću koje je osnovano na daljinu mogu biti samo one osobe koje imaju valjanu vjerodajnicu na temelju koje se može pristupiti sustavu sudskog registra, ako potvrde da su podaci kojima su se prijavili u sustav točni i potpuni, odnosno da se nisu naknadno izmijenili.

Tvrtku društva u obrascu društvenog ugovora unosi jedan od osnivača, a prihvaćaju ostali osnivači.

Zakonom je posebno određeno kako naznaka predmeta poslovanja društva ne može imati više od dvadeset riječi.

Sjedište društva

Sjedište društva u obrascu društvenog ugovora određuje se prema šifri i nazivu naselja u Republici Hrvatskoj utvrđenih od za to nadležnog tijela, a u društvenom ugovoru prema nazivu mjesta u RH.

Poslovnu adresu u sjedištu društva određuje uprava društva posebnom odlukom.

Odluku kojom se određuje prva poslovna adresa u sjedištu društva potvrđuju svi osnivači i članovi uprave te se prilaže uz prijavu za upis osnivanja društva.

Ulog za preuzeti poslovni udio obavezno se uplaćuje u novcu.

Ovaj ulog se uplaćuje na privremeni podračun državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prijavu za upis osnivanja dužni su potvrditi svi članovi uprave društva.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.