Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ⇒


Uvođenje eura

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj objavljen je u Narodnim novinama broj 57/22, a stupa na snagu prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura u skladu s člankom 140. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u Službenom listu Europske unije, osim određenih članaka koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura.

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (koji je u proceduri donošenja) uredit će se uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj (euro je moguće uvesti najranije 01. siječnja 2023. godine).

Zakon će propisati pravila o preračunavanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, utvrdit će se trajanje prijelaznog razdoblja u kojemu će se u optjecaju istodobno nalaziti kuna i euro te će se propisati obveza dvojnog iskazivanja, kao i način praćenja primjene te obveze.

Prijedlog Zakona sadrži i odredbu o neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata.

Zakon utvrđuje način i rok zamjene gotovog novca kune u gotov novac eura, kao i pravila za preračunavanje depozita, kredita i vrijednosnih papira uz obvezu obavještavanja klijenata o izvršenom preračunavanju.


Osnovne prilagodbe uvođenja eura koje će svi gospodarstvenici morati proći, uključuju:

  • računovodstvene i financijske prilagodbe,
  • prilagodbe informacijskog sustava,
  • osiguravanje nesmetane zamjene valuta (kune u euro) pri gotovinskom plaćanju,
  • informiranje i osposobljavanje radnika,
  • dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti s detaljnim prikazom načina dvojnog iskazivanja.

Zakonske prilagodbe uvođenja eura

Osim odredbi utvrđenih novim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva kod uvođenja eura, bit će potrebno izmijeniti niz drugih zakona i podzakonskih propisa koji sadržavaju odredbe povezane s kunom.

Prilagodbe će tako biti neophodne u propisima kojima se uređuje platni promet, porezni sustav, tržište kapitala, financijski sustav i trgovačko pravo.

Sva poduzeća iz privatnog i javnog sektora morat će se pridržavati novih zakonskih odredbi.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Prelazak iz kune u euro

Novčani iskazi vrijednosti preračunavaju se iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, a nakon što se preračunaju iz kune u euro, cijene se zaokružuju na dvije decimale, na najbliži cent.

Strogo je zabranjeno poslovnim subjektima, kreditnoj instituciji/uniji, instituciji za platni promet, instituciji za elektronički novac i pružateljima financijskih usluga da pri uvođenju eura povećaju cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga.

Poslovni subjekt dužan je tijekom trajanja razdoblja dvojnog iskazivanja, cijenu iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni.

Tijekom prva dva tjedna od dana uvođenja eura, u optjecaju će se istodobno nalaziti kune i euri, a nakon isteka tog razdoblja euro će biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja, dok će građani u prva dva tjedna (počevši od dana uvođenja eura) u trgovinama moći plaćati objema valutama, a trgovci bi ostatak novca kupcima trebali vraćati isključivo u eurima.

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura bit će moguća u bankama i poslovnicama FINE i Hrvatske pošte tijekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura, a nakon proteklih 12 mjeseci će biti moguće bez naknade zamijeniti kune u eure u Hrvatskoj narodnoj banci:

  • novčanice bez vremenskog ograničenja,
  • kovanice tijekom naredne tri godine.

Provedba nadzora dvojnog iskazivanja cijena

Zakon sadrži i odredbe koje utvrđuju način nadzora Zakona u cijelosti, a osobito pravila poštivanja obveznog dvojnog iskazivanja i pravilnog preračunavanja, uključujući ovlasti nadležnih tijela za nadzor.

Tijela ovlaštena za nadzor moći će prilikom provedbe nadzora subjektu nadzora rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti, određujući ujedno i rok u kojem se nepravilnosti ili nezakonitosti moraju ukloniti, i to ako tijekom nadzora utvrde da subjekt nadzora nije u razdoblju dvojnog iskazivanja cijene robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način iskazao cijene u euru i kuni.

Osim vodeće uloge nadležnih tijela (Državnog inspektorata i drugih nadzornih tijela) u kontroli provođenja obveze dvojnog iskazivanja cijena i ispravnog preračunavanja, važnu će ulogu imati i potrošači.

Građani će moći svoje pritužbe na trgovce i pružatelje usluga za koje smatraju da su neopravdano povećali ili neispravno preračunali cijene prijaviti nadležnim tijelima, a koja će, nakon što utvrde osnovanost pojedine pritužbe, trgovca staviti na “crnu listu”.

Osim na službenoj web-stranici uvođenja eura (www.euro.hr), ti će popisi biti javno dostupni i putem drugih kanala informiranja, primjerice putem plaćenih oglasa u dnevnim novinama i na internetskim portalima.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.