Posebne uzance u ugostiteljstvu ⇒


U Narodnim novinama broj 74/23 objavljenje su nove Posebne uzance u ugostiteljstvu, a koje se primjenjuju nakon 14. srpnja 2023. godine.

Pružanje ugostiteljskih usluga

Ovim se Posebnim uzancama u ugostiteljstvu utvrđuju poslovni običaji i osnovne smjernice za obavljanje poslova povezanih s pružanjem ugostiteljskih usluga, odnosno onih usluga koje su uređene propisima o ugostiteljskoj djelatnosti te propisima iz područja turizma.

Uzance se primjenjuju na odnose iz ugovora o ugostiteljskim uslugama u gospodarstvu, osim ako između ugovornih strana nije drukčije uređeno ugovorom ili nije razvijena drukčija međusobna praksa ili su uzance izričito ili prešutno isključene.

Uzancama su obuhvaćeni ugovori o hotelskim uslugama (izravni ugovor, agencijski ugovor i ugovor o raspolaganju ugostiteljskim smještajem – ugovor o alotmanu), ugovori o smještaju u turističkim apartmanima (uključujući i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – kuće za odmor, apartmani), ugovori o uslugama kampiranja i ugovori o uslugama prehrane i točenja pića.

Na odnose iz ostalih ugovora o ugostiteljskim uslugama ove se Uzance primjenjuju ako su ih stranke ugovorile.

Ugovor o ugostiteljskim uslugama sklopljen je ako su se stranke sporazumjele o bitnim sastojcima ugovora, a to su odredbe o vrsti i opsegu usluga, cijeni usluga i vremenu korištenja usluga.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Ugovori na koje se odnose Uzance

Poslovi za koje se ovim Uzancama utvrđuju poslovni običaji jesu oni koji uobičajeno pripadaju opsegu ovih ugovora:

  1. ugovora o hotelskim uslugama
  2. ugovora o smještaju u turističkim apartmanima
  3. ugovora o uslugama kampiranja
  4. ugovora o uslugama prehrane i točenja pića.

Stupanjem na snagu ovih Uzanci prestaju važiti Uzance broj: I.-55-35/3-1995 objavljene u Narodnim novinama broj 16/1995.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.