Videonadzor i obrada osobnih podataka ⇒


Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine.

Videonadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije ili dijelovi prostorija čiji je nadzor nužan radi postizanje navedene svrhe.

Obveza je voditelja ili izvršitelja obrade da stavi oznaku za videonadzor, a koja treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja te označena tekstom i slikom.

Navedena obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi čl. 13. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku te tekst kojim se ispitanicima pružaju informacije:

  • prostor je pod videonadzorom,
  • podaci o voditelju obrade,
  • kontakt podaci putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba voditelja obrade (poslodavca) odnosno izvršitelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti, kao i nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga.

Voditelj obrade i izvršitelj obrade dužni su uspostaviti sustav logova za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora, a koje sadržavaju vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

Postavljanje videokamera u prostoru poslodavca

Zakon o zaštiti na radu u članku 43. uređuje pitanje nadzornih uređaja kao sredstva zaštite na radu, iz kojeg proizlazi kako poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje kao sredstvo zaštite na radu pod uvjetima propisanim navedenim Zakonom.

I to radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.

Zabranjeno je postavljanje nadzornih uređaja u prostorijama za osobnu higijenu i prostorijama gdje se radnici presvlače.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


U slučaju da uređaji čitavo radno vrijeme prate sve pokrete radnika tijekom obavljanja poslova, odnosno ako su nadzorni uređaji postavljeni tako da su radnici čitavo vrijeme tijekom rada u vidnom polju nadzornih uređaja, poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje isključivo na temelju prethodne suglasnosti radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća.

Međutim, svako postavljanje videokamera u prostoru poslodavca ne znači da poslodavac uvijek mora tražiti suglasnost od radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika.

Odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe su vrlo važne za sve poslodavce jer one dopunjuju odredbe Zakon o zaštiti na radu o videonadzoru i svi poslodavci dužni su ih se pridržavati.

Posebno je u navedenim odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe važno istaknuti kako se od poslodavaca traži ispunjavanje i drugih uvjeta iz Zakona o provedbi Opće uredbe koji se odnose na obradu osobnih podataka putem videonadzora, sukladno odredbama čl. 25. – 29. Zakona o provedbi Opće uredbe, a o čemu poslodavci također moraju voditi računa.

Obrada osobnih podataka radnika putem sustava videonadzora može se provoditi uz uvjete utvrđene zakonom, ako su radnici bili unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri te ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora.

Videonadzor stambenih zgrada i javnih površina

Za uspostavu videonadzora u stambenim, odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna je suglasnost suvlasnika koju čini najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova.

Naglašavamo kako se videonadzorom može obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada, kao i zajedničke prostorije u stambenim zgradama.

Važno je naglasiti kako je zabranjeno korištenje videonadzora za praćenje radne učinkovitosti domara, spremačica i drugih osoba koje rade u stambenoj zgradi.

Praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno je samo ako je propisano zakonom, a ako je videonadzor nužan za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.

Navedena odredba ne isključuje primjenu čl. 35. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a) na sustavno praćenje javno dostupnog područja u velikoj mjeri.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.