Korištenje videonadzora na radnom mjestu ⇒


U Zakonu o zaštiti na radu (dalje u tekstu: Zakon) propisano je korištenje nadzornih uređaja kao sredstva zaštite na radu.

Pri postavljanju ovih uređaja u radnim prostorijama, poslodavac mora voditi računa o odredbama Zakona, ali i odredbama Zakona o radu, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa kojima je uređena zaštita privatnosti osoba i dostojanstva radnika.

Zakonom je dopušteno korištenje nadzornih uređaja radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu, ili u vezi s radom.

Ograničenja korištenja nadzornih uređaja (videonadzora)

Međutim, korištenje nadzornih uređaja ima znatna ograničenja.

Tako je npr. stav Agencije za zaštitu osobnih podataka da uređaji koji za kontrolu ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija koriste otisak prsta radnika, mogu biti korišteni, ali samo uz suglasnost radnika.

Zabranjeno je postavljanje nadzornih uređaja u prostorijama za osobnu higijenu i presvlačenje radnika.

U slučaju da nadzorni uređaji čitavo radno vrijeme prate sve pokrete radnika tijekom obavljanja poslova, odnosno ako su nadzorni uređaji postavljeni tako da su radnici čitavo vrijeme tijekom rada u vidnom polju nadzornih uređaja, poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje isključivo na temelju prethodne suglasnosti radničkog vijeća.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Ako radničko vijeće, odnosno sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća uskrati suglasnost, poslodavac može u roku od 15 dana od dana dostave izjave o uskrati suglasnosti tražiti da tu suglasnost nadomjesti arbitražna odluka sukladno provedbenim propisima donesenima temeljem Zakona o radu.

Poslodavac je obvezan prilikom zapošljavanja pisanim putem obavijestiti radnika da će biti nadziran nadzornim uređajima.

Snimljene materijale poslodavac ne smije koristiti u svrhe koje nisu propisane u čl. 43. Zakona, ne smije ih emitirati u javnosti niti pred osobama koje nemaju ovlasti na nadzor opće sigurnosti i zaštite na radu te je obvezan osigurati da snimljeni materijali ne budu dostupni neovlaštenim osobama.

Zakonske odredbe o zabrani snimanja i zabrani korištenja snimljenih materijala obvezuju poslodavca i u odnosu na djecu i maloljetnike, neovisno nalaze li se na mjestima rada u svojstvu maloljetnih radnika ili osoba na radu.


Primjer: Obavijest o uvođenju videonadzora u radne prostorije

OBAVIJEST O UVOĐENJU VIDEONADZORA

U RADNE PROSTORIJE TVRTKE ______ 

Dana ___(datum)___ godine će ___(naziv tvrtke)______, započeti uvođenje videonadzora s ciljem osiguranja i pružanja više razine zaštite ljudi i imovine u zaštićenim prostorima tvrtke.

Radi izbjegavanja oštećenja ili utvrđivanja okolnosti nastanka štete, nadzorni uređaji postavljaju se na:

  • glavni ulaz u prostor,
  • ulazak u skladište,
  • prostor za prijem robe.

Snimke videonadzora čuvaju se na način i za razdoblje kako je navedeno u Pravilniku o provedbi videonadzora, a koji je priložen u privitku ove obavijesti.

____(ime i prezime radnika)_____imenuje se ovlaštenim radnikom odgovornim za rad sa sustavom videonadzora i za obradu osobnih podataka dobivenih sustavom videonadzora.

Radnici su dužni upoznati se sa sadržajem Pravilnika o provedbi videonadzora, a koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama tvrtke.

Ovom obaviješću smatra se da su svi radnici u tvrtki obaviješteni o početku i načinu uvođenja videonadzora.

                                                                                                                                _________________

­­­­­­­­­­­­­­­­Direktor

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.