Zaštita nepušača i zabrana konzumiranja alkohola prema Zakonu o zaštiti na radu ⇒


Zakonom o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14-ispravak, 154/14, 94/18, 96/18-ispravak; u daljnjem tekstu: Zakon), je u čl. 57. – 60., između ostalog, uređena i materija zaštite nepušača, zabrane pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti.

Zabrana pušenja

Što se tiče zaštite nepušača, poslodavac je, sukladno zakonskim odredbama, obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja dima duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda za pušenje te para elektroničkih cigareta.

Zakonom je zabranjeno pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta i biljnih proizvoda za pušenje i to:

 • na radnim sastancima,
 • na mjestu rada.

Iznimno od navedene zakonske odredbe, poslodavac može pisanim putem dozvoliti pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta i biljnih proizvoda za pušenje u posebnoj prostoriji, odnosno prostoru na kojima je obvezan postaviti znak dozvoljenog pušenja.

Osim zabrane pušenja, Zakonom je zabranjeno korištenje i drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu.

Tako radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada.

Sukladno zakonskim odredbama, smatrat će se da je radnik pod utjecajem alkohola ako u krvi ima:

 • alkohola više od 0,0 g/kg ili,
 • više od 0,0 miligrama u litri izdahnuta zraka ili,
 • višu koncentraciju alkohola od koncentracije dopuštene procjenom rizika poslova koje taj radnik obavlja.

Treba istaknuti kako je poslodavac dužan provoditi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama.

U čl. 58. st. 2. posebno su istaknute sljedeće prikladne mjere za provedbu ovih zabrana:

 • obavješćivanje radnika o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na njegovu radnu sposobnost,
 • suradnja poslodavca s njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na radu, specijalistom medicine rada i povjerenikom radnika za zaštitu na radu, pri provođenju mjera sprječavanja zlouporabe sredstava ovisnosti,
 • sprječavanje konzumacije alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti tijekom rada i provođenje zabrane njihovog unošenja u radne prostorije i prostor,
 • provedba programa prevencije ovisnosti na mjestu rada, sukladno potrebama poslodavca,
 • uređenje postupka provjere je li radnik pod utjecajem alkohola, ili drugih sredstava ovisnosti u pisanom obliku i njegova učinkovita provedba, što implicira uređenje provedbe postupka provjere uz pristanak radnika, način provjere, vrstu testa, ili aparata, način bilježenja i potvrđivanja rezultata te postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri.

Kada razmatramo postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola, ili drugih sredstava ovisnosti, moramo naglasiti kako se ta provjera obavlja samo alkometrom, ili drugim prikladnim uređajem, postupkom ili sredstvom. U slučaju da radnik odbije pristupiti provjeri, smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Poslodavac je obvezan udaljiti s mjesta rada radnika koji je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti sve dok je pod njihovim utjecajem.

Koja je posljedica alkoholiziranosti radnika?

U praksi se može pojaviti mogućnost da radnik odbija napustiti mjesto rada. U tom slučaju će radnika, po pozivu poslodavca, udaljiti ovlaštena redarstvena služba.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Poslodavac koji zaštitu na radu provodi djelovanjem ovlaštenika obvezan je, među ostalim, osobito ovlastiti ovlaštenika da osigura da se u vrijeme rada ne piju alkoholna pića te da se ne uzimaju druga sredstva ovisnosti, odnosno da zabrani rad radnicima koji su na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti te da ih udalji s mjesta rada.

Postavlja se pitanje koje su mogućnosti postupanja poslodavca prema radniku koji je alkoholiziran na radnom mjestu, ili je pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti.

Posljedica alkoholiziranosti radnika, ili unošenja alkohola i drugih sredstava ovisnosti na radno mjesto može biti i izvanredni otkaz ugovora o radu, o čemu postoje brojni primjeri iz sudske prakse.

Međutim, treba naglasiti kako prema stavu sudske prakse, razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu predstavlja samo ona alkoholiziranost koja predstavlja osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa i zbog koje, uz uvažavanje, ostalih odlučnih okolnosti, nastavak radnog odnosa kod poslodavca nije moguć (Odluka Vrhovnog suda RH, br. Revr-312/12-2 od 13. lipnja 2012.).

Provedba inspekcijskog nadzora i novčane kazne

Osim toga, treba istaknuti kako nadležni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora u području zaštite na radu može usmenim rješenjem, na vrijeme dok se ne otkloni utvrđeni nedostatak, poslodavcu narediti udaljenje s mjesta rada radnika za kojeg se opravdano pretpostavlja da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti (čl. 58. i 59. Zakona).

Inspektor je obvezan u zapisniku o provedbi inspekcijskog nadzora u području zaštite na radu navesti doneseno usmeno rješenje.

U slučaju nepridržavanja zakonskih odredbi o zabrani pušenja i zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na radnom mjestu, poslodavac pravna osoba će biti kažnjen za prekršaj iz čl. 95. Zakona, novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna, a za isti prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

U slučaju ponavljanja ovog prekršaja počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u dvostrukom iznosu.

Za isti prekršaj može se izreći novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja poslodavcu pravnoj osobi u iznosu od 1.900,00 kuna, a poslodavcu fizičkoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu od 1.500,00 kuna.

Ocjena zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika

Zakonom su u čl. 60. određeni slučajevi kada je poslodavcu zabranjeno provjeravati je li radnik pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti.

Tako poslodavac ne smije provjeravati je li radnik pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti osim alkohola ako mu je radnik predao potvrdu da se nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti, ili u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti te da uzima supstitucijsku terapiju.

U ovom slučaju poslodavac, međutim, može zatražiti ocjenu zdravstvene i psihofizičke sposobnosti toga radnika za obavljanje povjerenih mu poslova.

Ovu ocjenu zdravstvene i psihofizičke sposobnosti daje specijalist medicine rada.

S druge strane, potvrdu da se radnik nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti, odnosno u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i da uzima supstitucijsku terapiju izdaje ustanova kod koje se provodi program.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.