Novi Zakon o strancima ⇒


Zakon o strancima

Zakon o strancima (dalje u tekstu: Zakon) objavljen je u Narodnim novinama br. 133/20, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, osim odredbi članka 22., članka 38. stavka 1. točke 7., članka 77., članka 124. i članka 251. stavka 4. točke 6. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj.

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad državljana trećih zemalja ne primjenjuju se na:

  • članove diplomatskih misija, konzularnih ureda,
  • članove misija organizacija Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda,
  • zaposlenike institucija Europske unije,
  • članove misija međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj te članove njihovih obitelji odnosno zajedničkog kućanstva, kojima ministarstvo nadležno za vanjske poslove izdaje posebne osobne iskaznice, te
  • na osobe koje u okviru NATO aktivnosti mogu boraviti u Republici Hrvatskoj kao i članovi njihovih obitelji.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na državljane treće zemlje članove posade broda u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti dok plovi izvan granica Republike Hrvatske.

Sukladno novim odredbama Zakona o strancima Vlada RH više ne donosi odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca, već su poslodavci u obvezi prije podnošenja zahtjeva za dozvolu za boravak i rad stranaca prethodno zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) provedbu testa tržišta rada.

Zdravstvena zaštita stranaca

Državljani treće zemlje na privremenom, dugotrajnom boravištu ili stalnom boravku dužni su regulirati obvezno zdravstveno osiguranje sukladno propisima kojima se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj, ako tim propisima nije drukčije određeno.

Osobe koje imaju utvrđen status Hrvata bez hrvatskog državljanstva ne smatraju se strancima u smislu ovoga Zakona te ostvaruju status i prava sukladno posebnom propisu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Zapošljavanje i rad stranaca

Ovim se Zakonom propisuju odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca te, u odnosu na važeći Zakona o strancima, na drugačiji način se regulira njihovo zapošljavanje u Republici Hrvatskoj.

Između ostaloga uvodi se:

  • nova svrha privremenog boravka koji se odnosi na boravak digitalnih nomada
  • nove odredbe u dijelu zapošljavanja državljana trećih zemalja – uvjete koje mora ispunjavati poslodavac radi dobivanja mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Digitalni nomadi

Pojam digitalnih nomada podrazumijeva strance koji obavljaju poslove putem telekomunikacijske tehnologije iz Hrvatske, a za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Hrvatske.

Novi model zapošljavanja obuhvaća obvezu poslodavaca da se za pronalaženje radne snage prvo moraju obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provođenja testa tržišta rada.

U slučaju da u Republici Hrvatskoj nema raspoložive radne snage, poslodavac može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljanina treće zemlje nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, koja će službenim putem zatražiti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) će, prije izdavanja mišljenja, provjeriti uvjete propisane Zakonom, koje poslodavac mora ispuniti da bi nadležna policijska uprava odnosno postaja mogla izdati dozvolu za boravak i rad za državljanina treće zemlje.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o strancima (Narodne novine br. 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i 53/20).

Izvor: misljenja.hr

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.