Odgoda plaćanja novčane naknade kod zapošljavanja osoba s invaliditetom ⇒


Odlukom o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN br. 36/2020, dalje u tekstu: Odluka), koja je stupila na snagu 20. ožujka 2020., odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koja će nastati za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca.

Odgođena obveza plaćanja navedene novčane naknade može se podmiriti obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze. Za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne otplate ne obračunavaju se kamate i ne teče zastara.

Utvrđivanje kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom

Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br. 75/18, 120/18, 37/20, dalje u tekstu: Pravilnik) inače je predviđeno kako se novčana naknada, koju je obvezan plaćati svaki obveznik koji ne ispuni kvotu zapošljavanja osoba s invaliditetom, obračunava i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Ova naknada iznosi 20% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Podsjećamo kako je svaki poslodavac, osim onih koji su izuzeti od obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom, koji zapošljava dvadeset i više radnika, dužan zaposliti određen broj osoba s invaliditetom prema kvoti koja se određuje Pravilnikom.

Pravilnikom je određena kvota zapošljavanja osoba s invaliditetom u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja. U slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj.

Poslodavci, osim onih koji su izuzeti od obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom, koji zapošljavaju dvadeset i više radnika, dužni su zaposliti određen broj osoba s invaliditetom prema kvoti koja se određuje Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. 

Poslodavci koji nisu obveznici kvotnog zapošljavanja

Ipak, nisu svi poslodavci obveznici kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Pravilnikom je određeno kako se obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi na:

  • predstavništva stranih osoba,
  • strana diplomatska i konzularna predstavništva,
  • integrativne radionice i zaštitne radionice,
  • poslodavce u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja i
  • novoosnovane poslodavce.

Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja

Pri tome se, sukladno Pravilniku, pod poslodavcima u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja podrazumijevaju poslodavci čija je glavna djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07 i 72/07) iz područja C Prerađivačka industrija, odjeljak 13 Proizvodnja tekstila, odjeljak 14 Proizvodnja odjeće, odjeljak 15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, odjeljak 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala i odjeljak 31 Proizvodnja namještaja.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Glavna djelatnost se utvrđuje temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. koju izdaje Državni zavod za statistiku.

Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja oslobađaju se obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, počevši od mjeseca u kojem su Zavodu dostavili Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

Novoosnovani poslodavci oslobođeni su obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom u razdoblju od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar, odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.