Mjera zaštite na radu za osobe na radu kod poslodavca ⇒


Odredbama Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br.: 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 – dalje u tekstu: Zakon) određen je pojam osobe na radu kod poslodavca (čl. 3. st. 1. t. 11. Zakona).

Osoba na radu je fizička osoba koja nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, ali za njega obavlja određene aktivnosti, odnosno poslove. To, između ostalog, mogu biti sljedeće osobe:

  • osoba na stručnom osposobljavanju za rad;
  • osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi;
  • osoba koja radi na određenim poslovima u skladu s posebnim propisom;
  • redoviti student;
  • redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu u skladu s posebnim propisom;
  • osoba koja radi kao volonter, naučnik, student i učenik na praksi;
  • osoba koja radi u vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i slično.

Znači, Zakonom nije zatvoren krug ovih osoba. Zaštita na radu kod poslodavca – treba podsjetiti kako je svrha Zakona ne samo sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, nego i osoba na radu (čl. 1. st. 2. Zakona).

Zakonom o zaštiti na radu se propisuju i dodatni uvjeti zaštite posebno osjetljivih skupina radnika, ali i osoba na radu od, za njih, specifičnih rizika. 

Zaštita na radu kod poslodavca – obveze poslodavca

Odredbe Zakona primjenjuju se i na obrtnika koji obrt obavlja sam, ali i na poslodavca kojeg zastupa jedna fizička osoba koja je ujedno i jedini radnik kod poslodavca, kada osobe na radu za njih obavljaju određene aktivnosti.

Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu propisane Zakonom i propisima donesenim temeljem Zakona u odnosu na radnika odnose se i na osobe na radu, ako samim Zakonom nije drukčije propisano.

Odredbe Zakona, međutim, ne odnose se na kućnu poslugu i osobe kućne posluge nisu osobe na radu kod poslodavca u smislu zakonskog određenja tog pojma.

Poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje ne samo radnika nego i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Primjena mjera zaštite na radu na učenike i studente na praksi

Učenici i studenti na praksi, kao i naučnici, se na radu kod poslodavca nalaze u okviru sustava stručnog obrazovanja. Ove osobe na radu kod poslodavca ne smiju samostalno obavljati poslove.

Učenici i studenti na praksi, kao i naučnici, moraju biti pod stalnim nadzorom nastavnika, ili mentora kod poslodavca, koji raspolažu odgovarajućim stručnim i pedagoškim znanjem.

Sudjelovanje učenika i studenata na praksi te naučnika u radnom procesu dio je njihove praktične nastave u okviru kojeg se prema nastavnom programu osposobljavaju za samostalno i sigurno obavljanje određenih poslova.

Za učenike i studente na praksi, kao i za naučnike dok se osposobljavaju za rad prema nastavnom programu, ne postoji obveza poslodavca za osposobljavanje za rad na siguran način.

Međutim, u okviru praktične nastave, ove osobe moraju biti upoznate s načinom na koji se upotrebljava osobna zaštitna oprema, pravilno rukuje alatima koje koriste, odnosno uređajima, ili strojevima.

Učenici i studenti na praksi, kao i naučnici, njihovi mentori, odnosno nastavnici i poslodavci moraju ih upoznati sa okolnostima koje utječu, ili bi mogle utjecati na njihovu sigurnost i zdravlje.

Također, oni moraju biti upoznati sa opasnostima i mogućim rizicima kojima mogu biti izloženi na mjestima rada, kako bi se izbjegla mogućnost nastanka ozljede na radu.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.