Zaštita na radu za pojedine skupine radnika ⇒


Za pojedine skupine radnika moguće su neke posebnosti u organizaciji zaštite na radu.

Na ove skupine radnika primjenjuju se u cijelosti mjere zaštite na radu iz Zakona o zaštiti na radu (NN, br.: 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18 i 96/18, dalje: Zakon), ali su za njih karakteristične i neke posebnosti, u prvom redu obzirom na njihovo mjesto rada. Ove posebnosti se naročito ogledaju u specifičnim sredstvima zaštite na radu na mjestima rada.

Mobilni radnici

Sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN, br. 75/13, 36/15 i 46/17), “mobilni radnik” je svaki radnik koji čini dio prijevoznog osoblja zaposlen u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, uključujući vježbenike i naučnike glede odredaba koje se odnose na odmore mobilnih radnika. Na mobilne radnike se u cijelosti primjenjuju odredbe i mjere zaštite na radu iz Zakona o zaštiti na radu.


Oprema vozila u prometu na cestama

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN, br. 85/16, 24/17, 70/19 i 60/20) propisana je oprema koju moraju imati vozila u prometu na cestama (čl. 94. – 104. Pravilnika).

Rezervni kotač

Vozila kategorije M, N i O, osim prikolica s jednom osovinom, autobusa za gradski promet i vozila namijenjenih za komunalne usluge, moraju imati rezervni kotač s pripadajućom opremom, osim ako su pneumatici ili naplatci opremljeni sigurnosnim sustavom za sigurnu vožnju s ispuhanim pneumatikom ili ako vozilo posjeduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje ispuhanog pneumatika (npr. sprej ili pjena u boci pod tlakom itd.). 

Vatrogasni aparat

Vozila kategorije M i N moraju biti opremljena vatrogasnim aparatom punjenim prahom ABC.

Znak za obilježavanje vozila zaustavljenog na kolniku ceste

Vozila kategorije M i N moraju imati znak za obilježavanje vozila zaustavljenog na kolniku ceste, kojim se vozač po potrebi može koristiti. Dva znaka za obilježavanja vozila zaustavljenog na kolniku ceste moraju imati:

    • teretni automobil i autobus – ako vuku priključno vozilo;
    • motorno vozilo koje se nalazi na začelju kolone – ako se motorna vozila kreću u organiziranoj koloni.

Znak za obilježavanja vozila zaustavljenog na kolniku ceste mora biti sukladan Pravilniku ECE R 27.

Kutija prve pomoći

Vozila kategorije M i N moraju imati jednu kutiju prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112, a autobusi s više od 25 sjedećih mjesta dvije kutije, osim vozila stranih državljana koja su opremljena kutijama za pribor prve pomoći njihovih matičnih zemalja.

Klinaste podloške

Vozila kategorije M, N i O čija najveća dopuštena masa prelazi 5 t moraju imati dvije klinaste podloške koje vozač po potrebi može upotrijebiti.

Čekić za razbijanje stakla

Autobus mora biti opremljen s dovoljnim brojem čekića za razbijanje stakla koji su pravilno raspoređeni tako da se u slučaju opasnosti mogu upotrijebiti.

Rezervne žarulje

Vozila kategorije M, N i O, osim autobusa razreda I i razreda II za gradski promet, moraju imati rezervne žarulje za najmanje pola rasvjetnih mjesta na vozilu. Vozila koja su opremljena svjetlosnim tijelima bez žarne niti (ksenon, neon, LED i sl.), ne moraju imati rezervne žarulje.

Reflektirajući prsluk

Vozila kategorije M i N moraju biti opremljena reflektirajućim prslukom, koji je vozač dužan koristiti na cesti kada obavlja neke radnje uz vozilo.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Sezonski radnici

Sezonskim radnicima u ovom smislu govorimo o radnicima koji rade određeno vrijeme tijekom ljetne, jesenske, zimske ili proljetne sezone (npr. građevinski radnici, radnici u ugostiteljstvu, sezonski radnici u poljoprivredi).

Na ove radnike se u cijelosti primjenjuju odredbe i mjere zaštite na radu iz Zakona i podzakonskih propisa.

Radnik koji je kod poslodavca zaposlen temeljem ugovora o radu do 60 dana ne mora biti osposobljen za rad na siguran način, ali poslodavac mora takvom radniku osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način.

Poslodavac je za sve radnike pa i one koje će raditi kraće od 60 dana obvezan osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, sukladno pravilima zaštite na radu.

Osim toga, poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike.

Na radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, bez obzira na dužinu trajanja radnog odnosa, u cijelosti se primjenjuju odredbe čl. 36. Zakona o obvezama poslodavca u vezi s poslovima s posebnim uvjetima rada, o čemu posebno moraju voditi računa poslodavci u graditeljstvu. 

Rad od kuće

Rad od kuće je oblik rada na izdvojenom mjestu rada.

Zakonom je određeno kako je izdvojeno mjesto rada takvo mjesto rada u kojemu radnik ugovoreni posao obavlja kod kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca.

Na izdvojenim mjestima rada u smislu Zakona o radu, ne mogu se obavljati poslovi s posebnim uvjetima rada.

Poslodavac mora osigurati da se i na izdvojenom mjestu rada u potpunosti primjenjuju zakonske odredbe o zaštiti na radu. 

U tom smislu poslodavac je dužan osigurati potrebna sredstva zaštite na radu (vatrogasni aparat, kutija za prvu pomoć i dr.).

Pri obavljanju inspekcijskog nadzora na izdvojenom mjestu rada nadležni inspektor je ovlašten obaviti nadzor o zaštiti života i zdravlja drugih osoba koje borave u neposrednoj blizini tog izdvojenog mjesta rada.


Ne propustite dvodnevni seminar u Opatiji:

Provedba zaštite na radu i zaštite od požara – obveze za poslodavce i radnike

OPATIJA, 17. – 18. listopad 2024. (četvrtak i petak), Hotel Palace Bellevue

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.