Zastoj (moratorij) u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ⇒


Ovrha na plaći 2022. OVDJE


Moratorij

Zadnjim dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 68/18, 2/20, 46/20, 47/20; dalje u tekstu: Zakon) koje su stupile na snagu 18. travnja 2020. godine omogućen je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe u odnosu na ovršenike fizičke osobe, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, u trajanju najmanje 3 mjeseca (najmanje do 18. srpnja 2020. godine), sa mogućnošću produljenja ovog zastoja u provedbi ovrhe za daljnja 3 mjeseca.

Radi se o trećim izmjenama i dopunama Zakona ove godine.

U smislu novih zakonskih odredbi, pod posebnim okolnostima podrazumijevaju se događaji, ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušavaju okoliš, narušavaju gospodarsku aktivnost, ili uzrokuju znatnu gospodarsku štetu.

Iznimka provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

Za vrijeme trajanja ovih posebnih okolnosti, iznimno se nastavlja provoditi ovrha na novčanim sredstvima, odnosno, ne primjenjuju se nova zakonska pravila o moratoriju na ovrhe: 

  • u odnosu na tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta (alimentacije),
  • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (u pravilu druga uzdržavanja i naknade štete radi izgubljenog uzdržavanja),
  • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine (i fizičke osobe se nalaze
  • u ulogama poslodavca),
  • tražbine mjera osiguranja iz kaznenog postupka,
  • tražbine u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (radi se o ovrsi na sredstvima koja ne pripadaju ovršeniku već on njima samo upravlja, npr. račun stambene pričuve).

Znači, moratorijem je obuhvaćen najveći dio ovrha koje se protiv građana provode u praksi, osim tražbina zakonskog uzdržavanja djeteta i drugih uzdržavanja.

U praksi to znači kako će poslodavci i nakon proglašenja zastoja (moratorija) na provedbu ovrhe, nastaviti provoditi ovrhu na plaći svojih radnika kada se radi o tražbinama zakonskog uzdržavanja djeteta i drugih uzdržavanja te drugih izuzetaka od moratorija koje smo naveli.

Zastoj provedbe ovrhe do 18.07.2020.

Nakon provedenog zastoja (moratorija), ako nema osnove za plaćanje po kojoj se nastavlja provedba ovrhe, računi ovršenika će se deblokirati kako bi mogao raspolagati s novčanim sredstvima po računu.

Kako bi se sačuvala prava vjerovnika koji još nisu započeli ovrhu, Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija) će nastaviti zaprimati nove osnove za plaćanje i za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, ali će te osnove samo evidentirati u Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje kako bi vjerovnik stekao mjesto u redoslijedu prema kojem će se kasnije nastaviti provoditi ovrha.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Međutim, u odnosu na ovršenike fizičke osobe, Agencija za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (najmanje do 18. srpnja 2020. godine) neće temeljem istih naloga za plaćanje poduzimati daljnje radnje radi provedbe ovrhe, što uključuje i moratorij na slanje naloga bankama za zabranu raspolaganja, pljenidbu, prijenos i blokadu računa fizičkih osoba.

Iznimno od navedenog pravila zastoja provedbe ovrhe do 18. srpnja 2020., u slučaju kada je u ovom razdoblju nastupio uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti, Agencija će ipak izdati naloge bankama radi prijenosa zaplijenjenih sredstava ovrhovoditelju, budući da tim sredstvima ovršenik ionako ne može raspolagati radi pravnih posljedica zapljene te ne bi bilo u interesu niti ovršenika niti ovrhovoditelja da sredstva i dalje ostanu zaplijenjena, jer su nastupili uvjeti za prijenos (radi se u pravilu o sredstvima koja su zaplijenjena na rok od 60 dana od primitka u Agenciju sukladno odredbi članka 209. Ovršnog zakona).

Moratorijem je obuhvaćen najveći dio ovrha koje se protiv građana provode u praksi, osim tražbina zakonskog uzdržavanja djeteta i drugih uzdržavanja. Nakon provedenog zastoja (moratorija), ako nema osnove za plaćanje po kojoj se nastavlja provedba ovrhe, računi ovršenika će se deblokirati kako bi mogao raspolagati s novčanim sredstvima po računu. 

Trajanje i prestanak posebnih okolnosti

Nakon prestanka posebnih okolnosti, Agencija će nastaviti s provedbom ovrhe sukladno odredbama Zakona, što znači da će nastaviti provoditi ovrhu temeljem osnova za plaćanje u odnosu na koje je zastala i u odnosu na one koje je zaprimila za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, te postupati na način propisan ostalim odredbama Zakona u odnosu na sve novozaprimljene osnove za plaćanje.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku rokovi, propisani Zakonom, ili posebnim zakonima koji su vezani za trajanje blokade računa i postojanje neizvršenih osnova za plaćanje.

Važno je istaknuti kako je novom odredbom čl. 25.b Zakona određeno kako za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz čl. 25.a Zakona ne teče zatezna kamata.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.