Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka ⇒


Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak

U Narodnim novinama broj 112/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak, koji stupa na snagu 01. listopada 2022.

Napominjemo kako se od 01. siječnja 2023. godine primjenjuje novi način obračuna za podmirivanje troškova prehrane.

Novi iznosi neoporezivih primitaka moći će se isplatiti tek nakon stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak.

Novi neoporezivi primici 2022.

  • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) s 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje
  • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kn na 10.000,00 kn
  • Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) s 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje
  • Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
  • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) s 5.000,00 kn na 7.500,00 kn godišnje
  • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kn na 6.000,00 kn godišnje
  • Novim Pravilnikom određeno je da se iznos dara u naravi radniku povećava sa 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje

Podmirivanje troškova prehrane

Poslodavac može radnicima isplatiti novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane najviše do visine 500,00 kuna mjesečno ili podmiriti troškove prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine 1.000,00 kuna mjesečno.

U slučaju da se isplaćuju novčane naknade/podmiruju troškovi prehrane za više mjeseci istog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo isplatiti/podmiriti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuju.


Više o neoporezivim primicima »OVDJE!«


Isplata razlike

Ako su do stupanja na snagu novog Pravilnika za 2022. godinu djelomično ili u cijelosti iskorišteni novi neoporezivi iznosi (koji su objavljeni u novom Pravilniku NN broj 112/22), za 2022. godinu se može neoporezivo isplatiti samo razlika između neoporezivih iznosa i neoporezivog iznosa iskorištenog do dana stupanja na snagu novog Pravilnika.

 

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.